Hai trường phái chính của phong thủy học

Phái Lý khí và phái Hình thế là hai trường phái chính của phong thủy học. Nhưng giữa hai trường phái này không có sự phân tách rạch ròi. Phái Hình thế cũng chú trọng đến phương vị. Phái Lý khí cũng chú trọng hình thế. Tuy trọng điểm của hai trường phái này vẫn có điểm khác biệt, nhưng trên thực tế chúng vẫn có sự liên quan với nhau.

Hai trường phái chính của phong thủy học

Hai trường phái chính của phong thủy học

Phái Lý khí

Phái Lý khí chủ yếu có sáu môn phái chính.

Phái Bát trạch

Phái này chủ yếu căn cứ vào sự kết hợp giữa cung mệnh của chủ nhà với các hướng để luận cát hung và thiết kế nhà ở.

Phái Mệnh lý

Phái này chủ yếu căn cứ vào sự hợp kỵ trong Ngũ hành của cung mệnh chủ nhà. Kết hợp với Ngũ hành của hai mươi tư sơn cùng Huyền không phi tinh để bố cục phong thủy. Kết hợp thêm với màu sắc trang trí. Có tác dụng rất lớn trong việc trang trí nội thất và điều chỉnh phong thủy Dương trạch.

Phái Tam hợp

Phái này căn cứ chủ yếu vào lý luận sơn thủy. Kết hợp với hai mươi tư sơn với sơn của nhà ở để tính toán về quan hệ sinh khắc. Với Thủy thì phân ra mười hai cung vị Trường sinh để tính toán cát hung.

Phái Phiên quái

Phái này chủ yếu dựa vào Bát quái để phiên thành quẻ Cửu tinh. Gồm Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu, Bật. Sau đó kết hợp với sơn thủy để định cát hung.

Phái Huyền không phi tinh

Phái này dùng nguyên vận kết hợp với cửu tinh, sơn hướng, phối hợp sơn thủy với bố cục bên trong để tính toán cát hung họa phúc. Xét về thực chất, Huyền không học chú trọng đến: trạng thái suy vượng của nguyên, vận. Sự kết hợp giữa trạng thái sinh khắc chế hóa của chín con số với những điều hợp kỵ trong vận mệnh.

Phái Tinh tú

Phái này phối hợp tính chất Ngũ hành của nhị thập bát tú với sơn hướng của ngôi nhà để luận bàn cát hung.

Hai trường phái chính của phong thủy học

Phái Hình thế

Phái Hình thế chủ yếu phân thành ba môn phái.

Phái Loan đầu

Loan đầu tức hình thế tự nhiên của núi sông. Bao gồm long, sa, sơn. Long chỉ rặng núi từ xa chạy lại. Sa chỉ gò đồi xung quanh huyệt. Sơn chỉ những ngọn núi ở phía xa ngoài huyệt.

Phái Hình tượng

Quan sát hình thế của núi non để đặt tên. Từ đó dựa theo tên gọi mà ngầm diễn tả ý nghĩa của địa hình.

Phái Hình pháp

Phái này là những phép tắc về Loan đầu trên cơ sở hình tượng hóa. Chủ yếu luận bàn về những nguyên tắc kết hợp giữa hình tượng và huyệt mộ.

Tham khảo thêm bài viết Phương pháp xác định tài vị của phái phong thủy Bát trạch tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời