Hai mươi tư sơn hướng có thể phán Âm Dương, luận cát hung

Hai mươi tư sơn (hướng) gồm có: mười hai chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Tám can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý). Và bốn duy (Càn, Khôn, Tốn, Cấn) hợp thành. Theo phong thủy học, hai mươi tư sơn hướng có thể phán Âm Dương, luận cát hung.

Hai mươi tư sơn hướng có thể phán Âm Dương, luận cát hung

Hai mươi tư sơn hướng

 

Hai mươi tư sơn hướng

Hai mươi tư sơn hướng chính là một cách phân chia phương hướng. Tức là đem tám Thiên can, mười hai Địa chi và bốn duy của Lạc thư nạp vào tám hướng:

 • hướng bắc Nhâm – Tý – Quý
 • hướng đông bắc Sửu – Cấn – Dần
 • hướng đông Giáp – Mão – Ất
 • hướng đông nam Thìn – Tốn – Tỵ
 • hướng nam Bính – Ngọ – Đinh
 • hướng tây nam Mùi – Khôn – Thân
 • hướng tây Canh – Dậu – Tân
 • hướng tây bắc Tuất – Càn – Hợi

Hai mươi tư sơn, mỗi sơn 15°. Như vậy hai mươi tư sơn là 360°. Tạo thành một mặt phẳng tròn.

Hai mươi tư sơn phân tám hướng theo Bát quái. Mỗi hướng lại phân thành Thiên nguyên, Địa nguyên, Nhân nguyên. Tức là mỗi quẻ nắm giữ 3 sơn. Một sơn ở giữa là Thiên nguyên. Sơn ở trước là Địa nguyên. Sơn ở sau là Nhân nguyên. Ví dụ như 3 sơn Nhâm – Tý – Quý thuộc cung Khảm thì Tý là Thiên nguyên, Nhâm là Địa nguyên, Quý là Nhân nguyên.

Hai mươi tư sơn hướng

Quẻ tứ chính và quẻ tứ ngung

Trong hai mươi tư sơn thì quẻ tứ chính là Khảm – Ly – Chấn – Đoài. Thiên nguyên của chúng lần lượt là bốn Địa chi Tý – Ngọ – Mão – Dậu. Còn Địa nguyên và Nhân nguyên được biểu thị bằng Thiên can. Cung Khảm Nhất bạch thuộc Thủy. Cho nên phối hợp với hai Thiên can thuộc Thủy là Nhâm và Quý.

Quẻ tứ ngung là bốn quẻ Càn – Khôn – Cấn – Tốn. Tứ ngung coi bản cung là Thiên nguyên. Tức quẻ Càn coi Càn là Thiên nguyên, quẻ Khôn coi Khôn là Thiên nguyên. Sau đó tứ ngung lại kết hợp với hai Địa chi hai bên để làm Địa nguyên và Nhân nguyên. Như Càn kết hợp với Tuất – Hợi, Khôn kết hợp với Mùi – Thân.

Âm Dương của hai mươi tư sơn

Hai mươi tư sơn cũng có sự phân chia thuộc tính Âm Dương. Căn cứ vào quẻ tứ chính quái và quẻ tứ ngung. Thuộc tính Âm Dương của hai mươi tư sơn lần lượt như sau:

 • Thiên nguyên của quẻ tứ chính, tức Tý – Ngọ – Mão – Dậu, đều thuộc Âm
 • Thiên nguyên của quẻ tứ ngung, tức Càn – Khôn – Cấn – Tốn, đều thuộc Dương
 • Địa nguyên của quẻ tứ chính, tức Nhâm – Binh – Giáp – Canh, đều thuộc Âm
 • Địa nguyên của quẻ tứ ngung, tức Thìn – Tuất – Sửu – Mùi, đều thuộc Dương
 • Nhân nguyên của quẻ tứ chính, tức Quý – Đinh – Ất – Tân, đều thuộc Âm
 • Nhân nguyên của quẻ tứ ngung, tức Dần – Thân – Tỵ – Hợi, đều thuộc Dương

Tham khảo thêm bài viết 24 sơn – Xác định tọa hướng của nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời