Hà đồ Lạc thư theo phái Huyền không

Trong phong thủy, Huyền không học được vận dụng rất nhiều, có độ ứng nghiệm cao. Được phong thủy học đương đại phong là “Kinh dịch sống”. Đây là trường phái chính của phong thủy học đương đại. Những kiến thức cơ bản về Huyền không và Lý khí cũng là trọng điểm của phong thủy học đương đại. Như vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Hà đồ Lạc thư theo phái Huyền không nhé!

Hà đồ Lạc thư theo phái Huyền không

Hà đồ Lạc thư theo phái Huyền không

 

Hà đồ

Số của Hà đồ là trời lấy 1 sinh cho, đất lấy 6 làm thành. Trong quá trình vận động không ngừng mà hình thành trạng thái “cõng Âm ôm Dương”. Âm ở ngoài, Dương ở trong.

Tiên thiên Bát quái vận hành ngược chiều kim đồng hồ. Hình thức biểu hiện là Thái cực đồ. Thái cực là do Âm Dương hòa hợp thành một thể, trong trạng thái hỗn độn mà sinh ra Âm Dương. Huyền là một, là Thái cực, là Âm Dương, là trạng thái hỗn độn.

Hà đồ Lạc thư theo phái Huyền không

Lạc thư

Số của Lạc thư là cửu (9). Quỹ tích vận hành của Cửu tinh là “bát thập nhị bộ” (81 bước). Lạc thư được sắp xếp ngược theo sơ đồ mặt phẳng. Âm Dương hợp thành Ngũ hành, là bản thể cấu thành vạn vật. Luôn duy trì sự cân bằng Âm Dương tương đối ổn định trong trạng thái vận động. Nếu đánh mất sự cân bằng thì vạn vật đều bị tiêu diệt.

Hậu thiên Bát quái là sự dung hòa về phương vị, thời gian, không gian của Lạc thư thành một thể. Tuy nhiên V mượn số để biểu thị tượng, còn Bát quái lại biểu thị bằng tượng. Hậu thiên Bát quái là sự tương xung tương hợp của Âm Dương trong trạng thái động.

Cửu là cửu tinh, vận chuyển theo vòng tuần hoàn vô hạn trong vũ trụ với quỹ tích của Lạc thư. Cửu là biến số, là tổng của biến số. Trong quá trình thay đổi, nó vẫn duy trì sự cân bằng của Âm Dương.

Lạc thư, Âm Dương, Hậu thiên Bát quái, chín số đều vận động có trình tự và theo quy luật trong vũ trụ. Sự vận động này được gọi là sự vận động của một loại khí. Từ đó phát huy tác dụng hiện điềm cát hung của vạn vật. Vì loại khí này không thể nhìn thấy hay sờ thấy nên đã mượn chữ “không” để biểu thị sự tồn tại.

Tham khảo thêm bài viết Thế nào là phong thủy Huyền không? tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời