Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn ở nơi đất cao

Dương trạch tam thập tắc là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng trong xây dựng dương trạch của phái Huyền không. Tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao. Dưới đây là quy tắc về vượng môn ở nơi đất cao.

Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn ở nơi đất cao

Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn ở nơi đất cao

 

Nếu bên ngoài cửa vượng môn của dương trạch có nước vốn là đại cát. Song nếu nền cửa lại cao hơn nền nhà thì tuy cửa chính có vượng thủy, song cũng không thể thu nạp. Bởi vậy không thể kết luận là cát. Nếu nền cửa cao hơn minh đường trong cửa chính cũng không thể kết luận là cát. Nếu đường đi bên ngoài cửa cũng cao thì cần suy luận theo từng trường hợp cụ thể.

Tại thành phố hiện đại hoặc vùng nông thôn, có thể là do hút nước ngầm khiến địa tầng lõm xuống. Cũng có thể là do tu sửa nâng cao đường đi nên đường đi ở bên ngoài cửa cao hơn nền nhà. Do đó đã ngăn cản vượng khí vào cửa. Dẫn tới tình trạng “dương trạch nạp khí không đủ”. Nên không thể coi là nhà cát.

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Cống rãnh và Cách vận xây thêm nhà tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời