Dương trạch tam thập tắc: Tháp

Dương trạch tam thập tắc là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng trong xây dựng dương trạch của phái Huyền không. Tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao. Dưới đây là quy tắc về tháp.

Dương trạch tam thập tắc: Tháp

Dương trạch tam thập tắc: Tháp

 

Tháp có hình dáng đẹp đẽ, thẳng đứng. Bởi vậy gọi là văn bút. Nếu vị trí của tháp ở phương vị tổ hợp:

  • 1 – 4 (tổ hợp phi tinh Nhất bạch – Tứ lục)
  • 1 – 6 (Nhất bạch – Lục bạch)

Trên phi tinh bàn của dương trạch thì khi đương vận, chủ đỗ đạt cao. Khi thất vận, chủ có tài văn chương.

Nếu ở phương vị tổ hợp:

  • 7 – 9 (tổ hợp phi tinh Thất xích – Cửu tử)
  • 2 – 5 (Nhị hắc – Ngũ hoàng)

Thì chủ hung họa. Âm trạch cũng giống như vậy.

Cần giải thích thêm rằng, không chỉ tháp được gọi là văn bút. Phàm là những công trình kiến trúc có hình tròn, thẳng đứng và vươn cao cũng được gọi là văn bút. Như tháp nước, kho lương, đường dây cao áp.

Tuy nhiên những thứ mảnh và cao nhọn thì không được gọi là văn bút. Chẳng hạn như ống khói cao, tháp truyền hình, cột thu phát sóng di động, …

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Cầu tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời