Dương trạch tam thập tắc: Tài đinh đều vượng

Dương trạch tam thập tắc là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng trong xây dựng dương trạch của phái Huyền không. Tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao. Dưới đây là quy tắc về tài đinh đều vượng.

Dương trạch tam thập tắc: Tài đinh đều vượng

Dương trạch tam thập tắc: Tài đinh đều vượng

Tài khí của dương trạch nhiều hay ít, cần suy đoán dựa vào hướng tinh đương vận hoặc hướng tinh bên cạnh. Lúc nào vượng thì cần suy đoán kết hợp với Tử bạch phi tinh tháng năm. Xem công danh cần quan sát Nhất bạch, Tứ lục tại hướng.

Nếu hướng tinh là Nhất bạch hoặc Tứ lục thì nên suy đoán thông qua sự kết hợp quan sát xem có nước chảy uốn lượn hoặc có 3 dòng nước chảy hội tụ không. Sơn tinh là Nhất bạch hoặc Tứ lục thì nên suy đoán thông qua kết hợp quan sát xem các đỉnh núi có đẹp đẽ hay không. Lúc nào có được công danh cần suy đoán kết hợp với tử bạch phi tinh năm tháng. Còn đinh khí lại cần suy đoán dựa vào tọa hướng và sơn tinh đương vận của ngôi nhà. Kết hợp thêm tử bạch phi tinh năm tháng.

Theo Huyền không học

Khi phán đoán tài vận chủ yếu cần xem hướng tinh. Còn phán đoán nhân đinh có ở thời hưng vượng không thì chủ yếu quan sát sơn tinh.

Nếu tại cung vị có sao sinh khí hoặc vượng tinh hướng bàn đương lệnh bay tới có dòng nước trong, thanh tú. Hoặc có các hình thế như:

  • khu đất trống lõm xuống
  • 3 dòng nước hội tụ
  • cung đường uốn cong bao bọc
  • cửa nạp khí

Như vậy là chủ vượng tài tới nhà.

nếu tại vị trí sao sinh khí hoặc vượng tinh đương lệnh của sơn bàn có đỉnh núi cao, đẹp đẽ, khu đất cao. Hoặc các vị trí trong nhà như phòng ngủ, phòng đọc, bếp đều ở phương cát, chủ vượng đinh.

Còn như vào năm nào có được tài lộc hay công danh, đinh tú thì cần kết hợp với Tử bạch năm tháng và phi tinh sơn hướng của bàn cục.

Các vị trí như:

  • giường
  • phòng ngủ
  • phòng đọc sách

Tốt nhất nên bố trí ở phương vị sơn tinh Nhất bạch văn tinh, Tứ lục văn khúc, Lục bạch quan tinh, Bát bạch tả phụ, Cửu tử hữu bật bay tới mới cát.

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Quỷ quái tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời