Dương trạch tam thập tắc: Quỷ quái

Dương trạch tam thập tắc là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng trong xây dựng dương trạch của phái Huyền không. Tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao. Dưới đây là quy tắc về quỷ quái.

Dương trạch tam thập tắc: Quỷ quái

Dương trạch tam thập tắc: Quỷ quái

 

Tại phương suy tử, bên ngoài nhà có núi cao, nóc nhà, bên trong nhà không thấy. Gọi là “ám thám” (ngầm thăm dò). Khi vận nhà suy, quẻ âm chủ xuất hiện ma, quẻ dương chủ xuất hiện quỷ. Âm dương cùng xuất hiện thì chủ thần sát. Đương nhiên cần có thêm sự xuất hiện của Thái tuế, tháng, ngày mới ứng nghiệm.

Khi mới xuất hiện thường có bóng không hình, dày đặc khắp nơi. Làm đảo lộn đồ vật, trêu chọc người sống. Nếu có cây khô héo đâm thẳng vào thì khi vận nhà suy, quẻ âm chủ quỷ, quẻ dương chủ thần. Âm dương cùng xuất hiện chủ yêu quái. Cần giải thích thêm rằng, quẻ âm là chỉ Khôn 2, Tốn 4, Đoài 7, Ly 9. Quẻ dương chỉ Khảm 1, Chấn 3, Cấn 8, Càn 6.

Nếu dương trạch có sơn hướng tinh thất lệnh, tọa phạm Không Vong, trong nhà lại u ám, lạnh lẽo và ẩm thấp thì cung vị tụ tập các âm tinh 2, 4 , 5, 7, 9 dễ xuất hiện ma quỷ, âm tà nhất.

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Quỷ quái (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời