Dương trạch tam thập tắc: Phi tinh

Phi tinh

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Phi tinh

Phi tinh

Phương pháp phi tinh trong dương trạch và âm trạch của Huyền Không địa lý về đại thể giống nhau. Bởi vậy, đều coi nguyên vận nhận khí làm chính và coi sự bay tới của vận tinh và sơn hướng phi tinh làm phụ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác biệt. Đó là âm trạch coi trọng thủy, dương trạch coi trọng hướng nạp khí. Hướng cửa trong dương trạch dùng để nạp khí. Nếu bên ngoài có nước phản quang thì còn quan trọng hơn cả đường đi. Sự vượng suy, lành dữ của dương trạch được phán đoán dựa vào nước. Đồng thời, còn cần tham khảo vị trí phi tinh bay tới trong tinh bàn.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời