Dương Trạch tam thập tắc: Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận (2)

Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận

Tham khảo khóa học học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Từ quy tắc này có thể thấy dõ tầm quan trọng của tam nguyên cửu vận với phán đoán cát hung trong dương trạch. Tam nguyên cửu vận là một kiểu phân định của Huyền Không học đối với không gian. 20 năm là một vận, 30 năm là một nguyên.

  • Vận 1, vận 2, vận 3 là thượng nguyên.
  • Vận 4, vận 5, vận 6 là trung nguyên.
  • Vận 7, vận 8, vận 9 là hạ nguyên.

Tam nguyên thượng trung hạ có tổng cộng là 180 năm. Học thuyết Tam nguyên cửu vận là tiêu chí quan trọng nhất cho thấy sợ khác biệt giữa Huyền Không học so với các trường phái khác. Đã coi nguyên vận của Dương trạch là căn cứ để phán đoán cát hung cho nhà ở. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là, ngôi nhà được xây dựng vào lúc chuyển giao giữa hai vận thì thuộc về vận nào?

Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận

Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận

Phân tích ví dụ

Chẳng hạn như năm 2003 là vận 7 thuộc Hạ nguyên, 2004 là vận 8 thuộc hạ nguyên. Vậy công trình được xây dựng vào cuối năm 2003  và hoàn thành vào đầu năm 2004 thì được cho là thuộc về vận nào? Một số trường hợp dưới đây có thể làm dõ được thắc mắc này:

  1. Động thổ vào năm 2003, xây móng vào năm 2004 (sau Lập Xuân), là nhà vận 7.
  2. Xây móng năm 2003, hoàn thành phần khung nhà 2004 (sau Lập Xuân), là nhà vận 7.
  3. Hoàn thành phần khung nhà năm 2003, xây phần nóc năm 2004 (sau Lập Xuân), là nhà vận 7.
  4. Xây phần nóc vào năm 2003, chuyển tới sống vào năm 2004 (sau lập xuân), là nhà vận 8.
  5. Xây phần nóc, tranh trí nội thất vào năm 2003, chuyển tới sống vào năm 2004 (sau lập xuân), là nhà vận 8.
  6. Từ những trường hợp cụ thể trên có thể thấy muốn tính xem dương trạch thuộc về vận nào hoàn toàn dựa vào việc hoàn thành dựa vào việc hoàn thành xây dựng và người chuyển tới sống. Dù dương trạch hoàn thành phần nóc, song chưa có người chuyển tới sống thì vẫn thuộc nguyên vận trước, chỉ khi có người tới sống thì mới được tính là nguyên vận sau.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời