Dương trạch tam thập tắc: Nhiều nhà cùng chung sống

Nhiều nhà cùng chung sống

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Nếu nhiều nhà cùng chung sống trong một dương trạch thì khi luận đoán trạch vận của dương trạch sẽ chủ yếu phán đoán dựa vào cửa riêng của mỗi nhà. Tiếp đến mới phán đoán dựa vào cổng chung giữa các hộ gia đình. Quan sát sự vượng suy, xa gần của cổng chung giữa các hộ gia đình. Có thể biết được tình trạng thân sơ, được mất cua vượng khí trong mỗi hộ.

Nhiều nhà cùng chung sống

Nhiều nhà cùng chung sống

Tình trạng này thông thường xuất hiện trong kiến trúc thời xưa. Con cháu trong gia đình thường ở chung trong một khuôn viên, có sân chung, mỗi hộ có cửa đi riêng.

Còn trong thời hiện đại, mỗi gia đình thường sống ở căn hộ riêng biệt. Nên tình trạng này không còn gặp nhiều.Tuy nhiên, đối với cư dân ở các khu chung cư thì phán đoán cát hung của trạch vận cũng có thể dựa vào phương pháp này.

Chẳng hạn như luận đoán một căn hộ trong một tòa nhà thuộc một khu chung cư nào đó. Thì trước hết cần coi khu vực trung cư là một tinh bàn trạch vận tổng thể. Xem tòa nhà thuộc cung vị nào trên tinh bàn tổng thể, cửa chính, cửa nạp khí ở cung vị nào so với tòa nhà.

Thông qua tổ hợp song tinh để phân tích và suy luận xem tòa này dễ phát sinh vấn đề gì. Sau đó, phân tích xem căn hộ này thuộc phương vị nào của tòa nhà? Cửa nạp khí của tòa nhà ở vào cung vị nào? Khí khẩu của căn hộ mở tại cung vị nào? Tóm lại là, khi luận đoán tình trạng cát hung của một căn hộ nào đó thì cần suy xét tổng hợp các nhân tố. Thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời