Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Trong dương trạch đòi hỏi kích thước nhà ở tương xứng với kích thước của cửa đi. Nếu nhà quá rộng mà cổng (cửa chính) quá nhỏ thì chủ không may mắn, tốt lành. Tuy nhiên nếu dựa vào hướng nhà và hướng cửa phán đoán, đều thuộc cách cục vượng đinh vượng tài thì nhà rộng, cửa nhỏ không vấn đề gì. Cửa chính là cửa nạp khí trong dương trạch, nhà rộng cửa nhỏ thì nạp khí tất không đủ. Bởi vậy, khí trạch tất suy. Dù hướng nhà, hướng cửa đều sinh vượng, song phát phúc cũng có giới hạn.

Mở cửa nạp khí vượng

Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Mở cửa nạp khí vượng, hay thừa vượng khai môn chính là dựa vào thiên bàn trạch vận khi mới xây dựng nhà ở để tìm ra cung vị mà phi tinh đương vận bay tới. Đồng thời, tại cung vị này mở cửa nạp khí vượng, khiến ngôi nhà “hết vận biến suy” một lần nữa biến thành bát trạch “vượng tài vượng đinh”.

Nếu một ngôi nhà cũ muốn mở vượng môn, thì cần tiến hành suy đoán cát hung từ việc quan sát tinh bàn thuộc nguyên vận khi xây dựng nhà.

Vì như trong vận 1, xây dựng dương trạch là sơn Nhâm hướng Bính, tinh bàn có cách cục Song sơn hội tọa, không được coi là cát trạch. Khi vào vận 3, nếu mở  cửa tại phương Giáp, có thể thu nạp khí. Bởi vì khi xây dựng nhà ở, phi tinh bay tới cung Chấn là Tam Bích, vào vận 3, mở cửa ở phương Giáp thì có thể nhận khí đương vượng, sẽ đại phát tài phú. Sở dĩ cần mở cửa Giáp là vì tọa hướng của ngôi nhà là Địa nguyên long. Địa nguyên long có thể duy trì một quẻ thuần. Nếu mở cửa Mão cũng cần kiêm thêm Giáp thông khí, mới có thể đại cát.

Dương trạch rất coi trọng hướng cửa, vượng khai môn là phương pháp quan trọng để đón cát tránh hung trong Huyền Không học. Người xưa đã dùng hình ảnh “nhà 4 lạng, cửa nghìn cân” để nhấn mạnh tầm quan trọng của cổng cửa. Đối với Sơn hướng, cổng chính và Khí khẩu.

Đối với ảnh hưởng cát hung của Dương trạch thông thường phân thành các trường hợp sau:

  • Sơn hướng cát, cổng chính hung, khí khẩu hung, là hung trạch.
  • Sơn hướng cát, cổng chính cát, là trạch cát.
  • Sơn hướng không cát, cổng chính cát, Khí khẩu cát, là cát trạch.
  • Sơn hướng cát, cổng chính hung, là hung trạch.
  • Sơn hướng hung, cổng chính cát, nếu vượng khí của cổng chính thoát vận là hung trạch.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời