Dương trạch tam thập tắc: Ngăn nhà và Lưu niên suy tử

Dương trạch tam thập tắc là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng trong xây dựng dương trạch của phái Huyền không. Tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao. Dưới đây là quy tắc về ngăn nhà và lưu niên suy tử trùng lâm và vượng tinh đáo hướng.

Dương trạch tam thập tắc: Ngăn nhà và Lưu niên suy tử

Dương trạch tam thập tắc: Ngăn nhà và Lưu niên suy tử

 

Ngăn nhà

Một ngôi nhà vốn là 1 gian. Nếu xây 1 bức tường ngăn ngôi nhà này thành 2 gian, hơn nữa cách biệt khiến khí không thông, còn mở thêm 1 cửa riêng ở bên cạnh. Vậy thì ngôi nhà này cần coi là 2 nhà.

Nếu bên trong khu nhà vẫn có lối đi thông, nối liền 2 nhà thì tuy mở cửa riêng, cũng coi là 1 nhà. Ngoài ra, trong 1 ngôi nhà, mở 2 cửa chính không cát, dễ dẫn đến tình trạng người trong gia đình tranh chấp, bất hòa.

Lưu niên suy tử trùng lâm và vượng tinh đáo hướng

Khi sơn tinh hướng tinh của âm dương trạch thất lệnh thì nhà sẽ suy bại. Lúc này nếu suy tinh đến hướng lại trùng với Tử bạch phi tinh lưu niên đến hướng (điền thực) thì chủ làm tổn thương nhân đinh. Âm dương trạch thất lệnh, nếu gặp sao lưu niên Tử bạch vượng đến hướng thì chủ gặp hung họa. Thông thường, thời điểm ứng nghiệm (ứng kỳ) cát hung có mấy trường hợp sau:

  • khi Thái tuế điền thực
  • khi lệnh tinh bay đến
  • khi ác tinh điền thực
  • khu Ngũ hoàng bay đến
  • khi ác tinh cùng đến

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Rặng trúc chắn phía trước tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời