Dương trạch tam thập tắc: Lộ khí

Dương trạch tam thập tắc là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng trong xây dựng dương trạch của phái Huyền không. Tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao. Dưới đây là quy tắc về lộ khí.

Dương trạch tam thập tắc: Lộ khí

Dương trạch tam thập tắc: Lộ khí

 

Đường

Lộ là đường tiến khí. Sự suy vượng của dương trạch đều chịu ảnh hưởng từ lộ khí.

Đường cách xa dương trạch sẽ mang lại tác dụng không nhiều. Song cũng kiêng kỵ đâm thẳng, tức xuyên sa. Nếu gặp tình trạng này thì chỉ có hung mà không có cát.

Đường gần với dương trạch và đường nằm trong dương trạch có ảnh hưởng rất lớn với suy hung của dương trạch. Bởi vậy, đường trong dương trạch tốt nhất ở phương vị sinh vượng của hướng tinh. Có thể hợp với tam bán quái là tốt nhất.

Đối với đường bên ngoài dương trạch cũng cần xem hình thái của nó. Xem hướng đường tới và hướng đường đi ở vị trí nào trên tinh bàn? Đường tới có thể uốn lượn, song đường đi nhất định phải thẳng tắp.

Đường có ảnh hưởng to lớn nhất với cát hung của dương trạch. Bởi khí vượng suy của dương trạch đều từ bên ngoài vào trong nhà thông qua đường. Đường là dấu hiệu trực tiếp nhất phản ánh cát hung của ngôi nhà.

Đường phân thành 2 loại.

  • Đường bên ngoài chỉ đường ở xung quanh ngôi nhà. Tốt nhất là ở phương sinh, vượng của hướng tinh dương trạch. Phương vị cửa đi và cửa nạp khí đặc biệt quan trọng. Đường dẫn tới cửa đi và cửa nạp khí uốn lượn là cát. Kỵ nhất là có đường phản cung, đường xuyên thẳng hoặc đường hẹp, dài, đâm thẳng tới cửa chính.
  • Đường bên trong chỉ đường đi chung giữa các hộ trong cùng 1 dương trạch. Đường này cũng cần ở phương sinh vượng trong cục trạch vận. Có đường tam cát, ngũ cát thì càng tốt. Hết sức tránh đường phi tinh suy sát khí.

Cửa và đường

Cửa và đường về hình thế cần hợp cục. Về lý khí cần tương sinh hòa hợp. Nếu so sánh cửa và đường thì lấy cửa làm chính. Cửa và đường có mối quan hệ tương sinh hòa hợp thì cát nhất. Tương xung thì khắc không cát.

Đường nối liền cửa chính với cửa sau (1 mũi tên xuyên tâm) thì không cát. Có thể hóa giải bằng cách dùng bình phong hoặc tủ che chắn. Nếu có thể làm được “hồi phong chuyển khí” thì sẽ cát. Suy, tử, sát khí ở đường bên ngoài xung khắc với cửa hoặc hướng thì không cát.

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Giếng tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời