Dương trạch tam thập tắc: Hướng cửa, hướng nhà (3)

Hướng cửa, hướng nhà

Tham khảo khóa học phong sơ cấp tại đây!

Đối với dương trạch mới xây dựng thì hướng nhà, hướng cửa quan trọng như nhau. Khi phán đoán cát hung cho nhà ở, trước hết cần dựa vào hướng nhà. Đồng thời kết hợp với ngoại lục sự để phán đoán cát hung. Nếu không chính xác thì tiếp tục kết hợp với hướng cửa để phán đoán. Nếu dựa vào hướng nhà phán đoán thấy đúng, thì không cần kết hợp thêm hướng cửa để phán đoán nữa. Tương tự, như vậy nếu dựa vào hướng cửa phán đoán thấy đúng thì không cần thiết kết hợp thêm hướng nhà nữa.

Hướng cửa, hướng nhà

Hướng cửa, hướng nhà

Hướng nhà, hướng cửa là hai khái niệm khác nhau, không thể lẫn lộn. Hướng nhà chỉ là tọa sơn lập hướng của dương trạch. Còn hướng cửa là chỉ phương vị cổng hoặc cửa chính (khí khẩu) của ngôi nhà. Ví như Sơn Tý hướng Ngọ thì hướng nhà là hướng Ngọ. Hướng cửa lại có thể ở vào cung Tốn, cung Ly và cung Khôn. Các công trình kiến trúc hiện đại. Đặc biệt là nhà cao tầng thông thường đều có hướng nhà, hướng cửa khác nhau, hơn nữa còn khá phức tạp. Khi phán đoán cát hung cho ngôi nhà sẽ có kết quả khác nhau cho từng phương vị khác nhau. Hướng nhà coi trọng sự kết hợp với môi trường, ngoại lục sự xung quanh để phán đoán cát hung, còn hướng cửa coi trọng luận đoán vượng suy của nguyên vận dương trạch. Đồng thời, cũng kết hợp với môi trường phải trái, và phía trước cổng (cửa chính) để phán đoán cát hung.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời