Dương trạch tam thập tắc: Cống rãnh và Cách vận xây thêm nhà

Dương trạch tam thập tắc là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng trong xây dựng dương trạch của phái Huyền không. Tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao. Dưới đây là quy tắc về cống rãnh và cách vận xây thêm nhà.

Dương trạch tam thập tắc: Cống rãnh và Cách vận xây thêm nhà

Dương trạch tam thập tắc: Cống rãnh và Cách vận xây thêm nhà

 

Cống rãnh, hố phân

Vị trí trước cửa hoặc hướng của dương trạch không nên có các thứ ô uế, bẩn thỉu. Như cống rãnh, hố phân. Nếu niên tinh Ngũ hoàng, Nhị hắc bay tới thì người trong nhà dễ mắc dịch bệnh hoặc bệnh tật. Cống rãnh, hố phân tốt nhất ở vị trí sao thoái khí bay tới.

Vị trí hướng, cổng chính thời xưa không nên có thứ bẩn thỉu, hôi thối. Đối với thành phố hiện đại thì nhà vệ sinh đa phần có bồn cầu ở bên trong. Nhị hắc, Ngũ hoàng cũng kỵ bay tới vị trí này. Nếu không cũng dễ gây bệnh tật. Ngoài ra, tốt nhất không nên xây nhà vệ sinh tại vị trí Nhất bạch văn tinh, Ngũ lộc văn xương tinh, Lục bạch quan tinh bay tới.

Cách vận xây thêm nhà

Nếu nhà chính, nhà phụ trong dương trạch đồng thời được xây dựng cùng lúc thì khi xem trạch vận chủ yếu dựa vào nhà chính. Nếu sau khi sang vận mới, lại xây thêm nhà phụ ở trước sau trái phải, và không mở thêm cửa chính nào thì trạch vận vẫn xem dựa vào nguyên vận khi mới xây nhà.

Nếu bên cạnh nhà phụ mở thêm 1 cửa, ra vào riêng biệt thì trạch vận của nhà xây thêm sẽ được phán đoán dựa vào nguyên vận sau này. Nếu thay đổi cửa chính sau khi xây thêm nhà thì toàn bộ dương trạch sẽ được suy đoán dựa vào nguyên vận sau này.

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Ngăn nhà và Lưu niên suy tử tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời