Đường phố – Kỵ trực xung, đâm thẳng

Đường là nguyên tố quan trọng trong ngoại lục sự của dương trạch. Đường hình thành thế bao quanh ngôi nhà là chủ cát. Còn trực xung, chĩa thẳng vào nhà hoặc phản cung thì chủ hung.  Nếu đường phân làm đôi giống chữ bát, hay chữ nhân, chữ thập đều là hung.

Đường phố – Ảnh hưởng tới dương trạch như thế nào ?

Đường phố - Ảnh hưởng tới dương trạch như thế nào ?

Đường phố – Ảnh hưởng tới dương trạch như thế nào ?

Đường phố là nguyên tốt môi trường bên ngoài quan trọng nhất của dương trạch. Đường đâm thẳng tới dương trạch thì có thể luận là lai khí. Đâm ngang tới thì có thể luận là chỉ khí. Đường nên hình thành thế bao quanh dương trạch, như vậy mới có thể mang khí cát tới. Nếu đường hình thành thế đâm thẳng, chĩa thẳng, phản cung với dương trạch hoặc có hình chữ bát , chữ nhân, chữ hỏa, dấu gạch chéo thì thuộc tính bất lợi cho dương trạch.

Tuy nhiên nếu đường rộng và cách xa dương trách thì không có ảnh hưởng gì. Thông thường kị nhất là hình dạng đâm thẳng tới dương trạch.

Ảnh hưởng của đường phố đối với cát hung của nhà ở

Ảnh hưởng của đường phố đối với cát hung của nhà ở

Ảnh hưởng của đường phố đối với cát hung của nhà ở

  • Phía trước nhà nếu có đường to đâm thẳng tới trước cửa thì không cát
  • Phía trước nhà có đường phản cung, không cát
  • Phía trước nhà có đường tiễn đạo ( đường hình cái kéo ), đại hung
  • Phía trước nhà có đường hình chữ nhân, không cát
  • Phía trước nhà có hình dấu gạch chéo, không cát
  • Phía trước nhà có đường bao quanh, cát

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời