Đông Tây tứ mệnh và ứng dụng trong Bát Trạch

Người có mệnh cung tại Chấn, Tốn, Khảm, Ly là thuộc Đông tứ mệnh. Cát tinh tại phương vị Chấn, Tốn, Khảm, Ly. Người có mệnh cung tại Càn, Khôn, Cấn, Đoài thuộc Tây tứ mệnh. Cát tinh tại phương vị Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tám loại mệnh cung phân đông tây tứ mệnh và ứng dụng cụ thể của chúng.

Đông Tây tứ mệnh và ứng dụng cụ thể trong Bát Trạch

Đông Tây tứ mệnh và ứng dụng cụ thể

Cổng nhà nên mở tại các phương vị này, đường đi lại cũng nên đặt tại các phương vị này. Nhà ở tại các phương vị này phải làm thật cao to, gia chủ cũng phải sống ở đó. Nếu xây sửa ở các phương vị không hợp với bản mệnh của mình thì sẽ gặp hung tinh, rất bất lợi.

Cung mệnh thuộc Khảm – Đông tứ mệnh

Cung Khảm là cung Phúc đức, tất cả các phương vị làm cửa, phòng, giếng, bếp… đều phải bắt đầu từ cung Khảm. Trình tự là: Khảm (Phục vị), Ngũ quỷ, Thiên, Sinh khí, Diên niên, Tuyệt mệnh, Họa hại, Lúc sát.

Người sinh thuộc cung Khảm nên sống tại nhà hướng nam. Nên đi về phương Tốn (hướng đông nam), trổ cửa tại Sinh khí. Đường đi nên mở từ phía đông. Giếng nên đào tại phương vị Trường sinh, hướng Thìn, hướng Tỵ, tức hướng đông nam của nhà ở. Vị trí của bếp nên ở phương Ngũ quỷ, tức hướng đông bắc của nhà ở; hoặc phương Họa hại, tức hướng chính tây.

Cung mệnh thuộc Ly – Đông tứ mệnh

Cung Ly là cung Phúc đức, tất cả các phương vị làm cửa, phòng, giếng, bếp đều phải bắt đầu từ cung Ly. Trình tự là: Ly (Phục vị), Lục sát, Ngũ quỷ, Tuyệt mệnh, Diên niên, Họa hại, Sinh khí, Thiên.

Người sinh vào cung Ly nên sống tại nhà quay hướng nam. Nên đi về phương Tốn (hướng đông nam), cửa Thiên. Đường đi trong nhà nên mở từ phía đông. Giếng nên đào tại phương vị Trường sinh, hướng Mão, hướng chính đông của nhà ở. Vị trí của bếp nên ở phương Họa hại, tức hướng đông bắc của nhà ở.

Đông Tây tứ mệnh và ứng dụng cụ thể

Cung mệnh thuộc Chấn – Đông tứ mệnh

Cung Chấn là cung Phúc đức, tất cả các phương vị làm cửa, phòng, giếng, bếp đều phải bắt đầu từ cung Chấn. Trình tự là: Chấn (Phục vị), Diên niên, Sinh khí, Họa hại, Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Thiên, Lục sát.

Người sinh vào cung Chấn nên sống tại nhà hướng nam. Nên đi về phương Tốn (hướng đông nam), cửa Diên niên. Đường đi trong nhà nên mở từ phía đông. Giếng nên đào tại Trường sinh vị, tức hướng nam của nhà ở. Vị trí của bếp nên đặt tại hướng tây của nhà ở.

Cung mệnh thuộc Tốn – Đông tứ mệnh

Cung Tốn là cung Phúc đức, tất cả các phương vị làm cửa, phòng, giếng, bếp đều phải bắt đầu từ cung Tốn. Trình tự là: Tốn (Phục vị), Thiên, Ngũ quỷ, Lục sát, Họa hại, Sinh khí, Tuyệt mệnh, Diên niên.

Người sinh vào cung Tốn nên sống tại nhà quay hướng nam. Nên đi về phương Tốn (hướng đông nam), cửa Phúc đức, hoặc cửa Sinh khí, tức phương Khảm (hướng chính bắc), là thượng cát. Đường đi trong nhà nên mở từ phía đông. Giếng nên đào tại phương vị Trường sinh, tức hướng chính bắc của nhà ở. Vị trí của bếp nên đặt tại phía tây của nhà ở.

Tham khảo thêm bài viết Bát quái và tám hướng tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời