Điều kiện sử dụng Thành môn quyết

Điều kiện sử dụng Thành môn quyết

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Điều kiện sử dụng Thành môn quyết

Điều kiện sử dụng Thành môn quyết

  1. Phải có chỗ nước phản quang, nơi hội tụ của dòng chảy, chỗ ngoặt của dòng nước, thủy khẩu…
  2. Quẻ có cùng nguyên long trong hai quẻ ở hai bên quẻ vị Hậu thiên của hướng là Thành môn của hướng thủ này. Nếu không cùng nguyên thì thành kiếp tài hoặc sát khí chủ phụ nữ trong nhà gặp nạn, đàn ông suy yếu.
  3. Về mặt lý luận tuy biết được Thành môn. Nhưng vẫn phải kiểm tra xem Thành môn có sử dụng được không. Nếu căn cứ theo Huyền không Ngũ hành an được vượng tinh đương lệnh tới Thành môn thì Thành môn này có thể dùng.
  4. Thành môn còn mạnh hơn cả Vượng sơn vượng hướng. Khi xây nhà hay xây mộ, nếu sơn hướng không có lợi. Nhưng lại phù hợp với điều kiện của Thành môn thì cũng có thể xây nhà hoặc chôn cất.  Nhưng vận tinh 1 thoái , khi lập mà gặp thì suy bại. Lúc này phải tu sửa lại hoặc chuyển mộ. Nếu khi xuất vận mà gặp Vượng sơn vượng hướng thì nhân cơ hội này lập lại bia mới thì vẫn có thể được.
  5. Thành môn chính mạng hơn thành môn phụ.
  6. Ở nơi có môi trường đẹp, núi bao bọc 4 bên. Nếu chỉ có một cửa khuyết thì đó chính là Thủy khẩu, nơi này có thể dùng thành môn quyết để suy đoán cát hung. Nhưng ở nơi có nhiều cửa khuyết lại không thể dùng Thành môn quyết.
Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời