Dương trạch tam thập tắc: Cửa hàng

Cửa hàng

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Khi phán đoán cát hung cho cửa hàng thì quan trọng nhất là xem hướng cửa. Tiếp đến mới là tủ bày hàng, rồi đến tài thần đường (vị trí thờ thần tài). Ngoài ra, còn cần phối hợp với với sinh vượng để suy đoán. Nếu cửa chính cát mà tủ bày hàng hung. Hoặc tài thần đường hung thì tuy được tính là may mắn, song không trọn vẹn. Chủ quan hệ với đối tác không hòa thuận. Hoặc sự nghiệp không thật sự thuận lợi. Do khí vượng suy của ngôi nhà đều sẽ hấp thu từ hướng cửa.

Cửa hàng

Cửa hàng

Đối với cửa hàng thì vấn đề để đặt lên hàng đầu là lợi nhuận. Bởi vậy, hướng tinh đại diện cho sự vượng là quan trọng nhất. Hướng của cửa hàng có nước là tốt nhất, phù hợp với Thành môn quyết. Cửa đi của cửa hàng tốt nhất không nên mở tại phương suy, tử, sát trong tổ hợp phi tinh.

Hơn nữa phía trước cửa đi kỵ có đường phản cung và các vật nhọn như góc tường, cây to, cột điện chĩa thẳng vào. Nếu hướng cửa tại cung vị mà hướng tinh đương vượng bay tới có  đường, ngõ thẳng tới là cát, chủ tài vượng. Nếu hướng cửa tại cung vị mà hướng tinh suy tử bay tới có đường, ngõ thẳng tới thì là hung, chủ bại tài.

Tủ bày hàng trong cửa hàng cũng rất quan trọng. Nếu tủ bày hàng kê ở vị trí hướng tinh vượng tướng bay tới thì chủ cát. Nếu kê tại cung vị sơn tinh vượng tướng bay tới thì chủ thứ cát. Kỵ nhất kê ở cung vị sao suy tử bay tới. Vị trí tài thần đường trong cửa hàng cũng rất quan trọng. Tài thần phân thành văn võ tài thần. Võ tài thần có nguyên soái Triệu Công Minh và Quan Vũ, văn tài thần có Tỷ Can. Tài thần cần bố trí tại cung vị hướng tinh sinh vượng bay tới trong cửa hàng. Đối với tọa hướng của tài bàn thờ thì cần văn tài thần hướng mặt vào trong, võ tài thần hướng mặt ra ngoài.

Tham khảo tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời