Có phải lá số tử vi Kim vượng là mệnh phú quý? (3)

Mỗi người ngay từ khi sinh ra đã có bát tự riêng, định sẵn số mệnh cuộc đời. Lá số tử vi Kim vượng không hẳn là đại diện cho mệnh phú quý như nhiều người nghĩ. Cùng tìm hiểu xem người có bát tự này có những đặc điểm gì nhé.

Có phải lá số tử vi Kim vượng là mệnh phú quý?

Có phải lá số tử vi Kim vượng là mệnh phú quý?

 

Những trường hợp vượng tài, thoái tài

Bát tự Kim vượng nhưng các yếu tố khác trong tử vi khác nhau sẽ đưa tới vận trình tài lộc khác nhau.

Ngày sinh có Thiên vượng, bát tự tài tinh là dụng. Mệnh cục gặp sinh là phú mệnh, càng sinh càng phú.

Ngày sinh có Thiên vượng, bát tự Tài tinh là dụng. Ở mệnh cục bị quản chế là mệnh bần khổ, càng chế càng bần.

Ngày sinh suy nhược, bát tự Tài tinh là kị. Ở mệnh cục bị quản chế là phú quý mệnh, càng chế càng phú.

Ngày sinh suy nhược, bát tự Tài tinh là kị. Ở mệnh cục gặp sinh là mệnh bần khổ, càng sinh càng bần.

Ngày sinh có Thiên vượng, mệnh cục không gặp Tài tinh thì không phải mệnh phú quý. Có phải mệnh bần khổ hay không còn phải dựa vào tổ hợp mệnh cục.

Ngày sinh suy nhược, mệnh cục không gặp tài tinh không phải mệnh khổ bần. Nhưng có phải mệnh phú quý không còn phải căn cứ vào tôt hợp mệnh cục.

Thiên can Dương Nhật hóa khí là tổ hợp tốt, bình thường là phú quý mệnh, có Tài tinh vượng nữa thì càng phú.

Tham khảo thêm bài viết Bát tự Tài vượng có phải là số mệnh phát tài? tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời