Có nên làm nhà vào năm gặp hạn trạch tuổi?

Không ít người nghe khuyên bảo gặp hạn trạch tuổi xấu thì không nên làm nhà mới thì đứng ngồi không yên. Thậm chí có người còn đồn đoán không cẩn thận rơi vào cung rất xấu còn hại chết vợ con. Vậy trạch tuổi là gì và nó “thần thông quảng đại” đến mức nào mà khiến nhiều người rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như vậy?

Có nên làm nhà vào năm gặp hạn trạch tuổi?

Có nên làm nhà vào năm gặp hạn trạch tuổi?

Hạn trạch tuổi là gì?

Trạch tuổi là cách tính tuổi làm nhà theo bảng Cửu trạch vận niên. Căn cứ vào bảng này thì:

Tuổi gia chủ là cát và có thể làm nhà được nếu rơi vào:

 • Trạch phúc
 • Trạch đức
 • Trạch bảo
 • Trạch lộc

Tuổi gia chủ là hung và không thể làm nhà được nếu rơi vào:

 • Trạch bại (bản thân)
 • Trạch hư
 • Trạch khắc
 • Trạch quỷ (vợ)
 • Trạch tử (con)

Khi tuổi của ai rơi vào 5 cung xấu ở trên thì được gọi là gặp hạn trạch tuổi.

Cách tính trạch tuổi

Dựa vào bảng Cửu trạch vận niên, tính trạch tuổi dựa vào các ô được đánh lần lượt theo thứ tự từ 1 đến 9.

 • Cách tính 1: Tính từ 1 tuổi, tương ứng với số 1. Lần lượt như vậy, 9 tuổi tương ứng với số 9 và cứ như vậy tính tiếp
 • Cách tính 2: Tính từ 10 tuổi, tương ứng với số 1, 20 tuổi tương ứng với số 2. Lần lượt cứ như vậy tính tiếp

Nếu tuổi rơi vào 4 ô: Phúc (Khôn) – Đức (Đoài) – Bảo (Tốn) – Lộc (Ly) rất tốt nên có thể làm nhà.

Nếu tuổi rơi vào 5 ô: Bại (Càn) – Hư (Khảm) – Khốc (Trung) – Quỷ (Cấn) – Tử (Chấn) là rất xấu, phạm trạch tuổi, không thể làm nhà.

Tham khảo thêm bài viết Có nên làm nhà vào năm gặp hạn trạch tuổi? (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời