Cơ sở của phi tinh: Tam nguyên Cửu vận, 24 sơn hướng

Phi tinh là danh từ chuyên dụng trong Phong thủy Huyền không. Muốn hiểu về Phi tinh thì trước hết cần nắm vững các kiến thức có liên quan như Cửu tinh, tam nguyên cửu vận, 24 sơn hướng. Đó đều là nền tảng giúp chúng ta hiểu rõ về phi tinh.

Cửu tinh

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp giá rẻ tại đây!

Cửu tinh được suy ra từ Cửu cung trong Lạc Thư. Thực tế chính là bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu. Gồm có Nhất Bạch Tham Lang, Nhị Hắc Cự Môn, Tam Bích Lộc Tôn, Tứ Lục Văn Xương, Ngũ Hoàng Liêm Trinh, Lục Bạch Vũ Khắc, Thất Xích Phá Quân và hai sao ở cạnh sao Lục Bạch và Thất Xích là Bát Bạch Tả Phụ và Cửu Tử Hữu Bật. Chín ngôi sao này chuyển động không ngừng xung quanh sao Bắc Cực. Từ đó, gây ảnh hưởng tới vạn vật trong vũ trụ.

Tam nguyên Cửu Vận

Tam nguyên Cửu vận, 24 sơn hướng

Tam nguyên Cửu vận, 24 sơn hướng

Tam nguyên cửu vận là sự phân chia thời gian trong Phong thủy Huyền Không. Mỗi nguyên gồm 60 năm, phân thành tam nguyên thượng, trung, hạ. Tổng cộng 180 năm. Mỗi nguyên lại phân thành ba vận, 20 năm là một vận.

Thượng nguyên 60 năm  gồm 20 năm đầu là vận Nhất Bạch, 20 năm giữa là vận Nhị Hắc, 20 năm cuối là vận Tam Bích.

Trung nguyên 60 năm gồm 20 năm đầu là vận Tứ Lục, 20 năm giữa là vận Ngũ Hoàng, 20 năm cuối là vận Lục Bạch.

Hạ nguyên 60 năm gồm 20 năm đầu là vận Thất Xích, 20 năm giữa là vận Bát Bạch, 20 năm cuối là vận Cửu Tử.

24 Sơn

24 sơn là cách phân chia không gian trong Phong thủy Huyền không, 24 sơn được hình thành bởi 12 địa chi, 8 thiên can và 4 quẻ tứ duy trong Lạc thư tạo nên. Tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân,  Nhâm, Quý, Cấn, Tốn, Khôn, Càn

24 sơn phân thành Thiên nguyên, Địa nguyên và Nhân nguyên. Mỗi quẻ tương ứng với ba sơn, sơn ở giữa gọi là Thiên nguyên, sơn ở trước gọi là Địa nguyên. Sơn ở sau gọi là Nhân nguyên. Ví dụ quẻ Khảm tương ứng với Nhâm Tý Quý thì sơn Tý là Thiên nguyên, sơn Nhâm. Các trường hợp khác suy luận tương tự.

24 sơn phân thành âm dương. Thiên nguyên, Nhân nguyên trong bốn quẻ tứ chính (Khảm, Ly, Chấn, Đoài) và Địa nguyên trong bốn quẻ tứ ngung (Cấn, Khôn, Càn, Tốn) thuộc âm. Tức là Tý Ngọ Mão Dậu, Quý Đinh Ất Tân, Sửu Mùi Tuất Thìn thuộc âm. Địa nguyên của quẻ tứ chính và Thiên nguyên, Nhân nguyên của quẻ tứ ngung thuộc dương. Tức Nhâm Bính Giáp Canh, Cấn Khôn Càn Tốn, Dần Thân Tỵ Hợi thuộc dương.

24 sơn dựa vào tọa hướng khác nhau mà hình thành nên 24 sơn hướng khác nhau. Ví như Tý và Ngọ đối diện, nếu tọa Tý hướng Ngọ thì gọi là sơn Tý hướng Ngọ. Còn tọa Ngọ hướng Tý thì gọi là sơn Ngọ hướng Tý. Các trường hợp khác suy luận tương tự. Mỗi ngôi nhà đều có tọa hướng riêng. Và đều nằm trong 24 sơn hướng này.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy miễn nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời