Cầu thang trong phong thủy nhà ở

Cầu thang là đường nối thông giữa các tầng với nhau. Cũng là khí khẩu giao nhau giữa tầng trên và tầng dưới. Nói từ góc độ Huyền không học thì cầu thang là nơi quan trọng nhất gây ảnh hưởng tới người sống ở tầng phía trên. Hãy cùng tìm hiểu về cầu thang trong phong thủy nhà ở nhé.

Cầu thang trong phong thủy nhà ở

Cầu thang trong phong thủy nhà ở

 

Cầu thang có rất nhiều loại như:

  • cầu thang thẳng
  • cầu thang vòng cung
  • cầu thang xoắn ốc
  • cầu thang máy
  • cầu thang cuốn …

Dù là loại cầu thang nào thì cũng đều có ảnh hưởng quan trọng đối với ngôi nhà.

Thông thường, miệng cầu thang của tầng phía dưới là khí khẩu lưu thông của tầng phía trên. Trong Huyền không học có quan điểm: khứ lai nhị khẩu tử sinh môn” (hai cửa sinh tử đến và đi). Vậy nên, cầu thang là nơi quan trọng nhất gây ảnh hưởng tới người sống ở tầng phía trên.

Nếu là cầu thang máy thì ảnh hưởng càng lớn. Bởi lẽ rất nhiều sự vật bên trong ngôi nhà là tĩnh. Duy chỉ có cầu thang là động. Như cầu thang cuốn, cầu thang máy ở các trung tâm thương mại đều gây ảnh hưởng nhiều hơn so với cầu thang bộ của các khu tập thể bình thường.

Quan điểm đối với cầu thang trong Huyền không học là: Đặt la bàn tại trung tâm của toàn bộ ngôi nhà, xem phi tinh hướng bàn. Chọn phương sinh khí, phương vượng và phương có sao trợ giúp là cát. Nếu là toàn nhà lớn, chung cư thì thang máy thiết kế ở trung tâm tòa nhà. Cần lấy trung tâm cổng chính của các căn hộ làm điểm trọng tâm. Cũng với xem phi tinh hướng bàn, chọn phương sinh, vượng là cát.

Tham khảo thêm bài viết Cầu thang trong phong thủy nhà ở (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời