Bài viết

Xem phong thủy: Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Điều đặc biệt của trường hợp này đó chính là nhà của quan – Ninh ba phủ cơ. Tính chất vượng suy họa phúc của phủ quan không phải ảnh hưởng đến một nhà như nhà riêng mà nó ảnh hưởng đến sự thịnh suy của một vùng, tính chất vượng suy của nó liên quan đến cách quản lý của địa phương. Nói chung, phủ quan thường được xây dựng kiên cố. Khi xây phải phù hợp với Thiên tâm thiên vận, sao của hướng phải sinh vượng.

Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Trường hợp này là vận 8 thế quẻ, sao thoái khí của hướng tới hướng, vượng tinh của hướng nhập cung Cấn. Là thế “quý bất đương quyền”. Nhà  vừa xây đã có sao suy khí, đó là điều kiêng kỵ nhất trong Phong thủy nhà ở. Phương Khôn có hai 5 cùng cung với Nhất Bạch. Nhất Bạch là Thủy tặc, Liêm Trinh thuộc Hỏa. Phương Đoài 1 6 cùng cung, 1 là thủy tặc, 6 là binh đao, Cửu Ly thuộc Hỏa, nên suy đoán cướp biển vào thành từ cửa phía Tây phóng đốt thành. Các cung vị khác tương tự là phong hỏa gặp nhau nên thành cách cục “binh hỏa đầy thành”. Phủ đệ Ninh Ba được xây dựng như vậy, có thể nói là nguy hiểm vô cùng.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy miễn phí tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Nhà họ Chu ở Đông Khê, sơn Dậu hướng Mão kiêm Ất Tân, vận 8 xây dựng

Xem phong thủy: Nhà họ Chu ở Đông Khê, sơn Dậu hướng Mão kiêm Ất Tân, vận 8 xây dựng

Nhà họ Chu ở Đông Khê, sơn Dậu hướng Mão kiêm Ất Tân, vận 8 xây dựng

Nhà họ Chu ở Đông Khê, sơn Dậu Mão kiêm Ất Tân, vận 8 xây dựng

Nhà họ Chu ở Đông Khê, sơn Dậu Mão kiêm Ất Tân, vận 8 xây dựng

Nhà này được dùng làm thư phòng. Sơn Dậu hướng Mão kiêm Tân Ất, phía sau có giếng nước ở phương Tân. Vượng tinh của hướng tới sơn, chủ không tốt, hướng tinh của Trung cung là 6, 6 là Kim, tiết thổ Bát Bạch của Trung cung. Về hướng 3 4 6 cùng cung. 6 là Càn, là đầu, là thầy. 4 là Tốn, là Mộc, là giáo dục, là cảnh trên đầu có gỗ. Trung cung là 8 6 1 cùng cung, 8 là Cấn, thiếu nam. 1 là Khảm, là huyết, là cảng thiếu nam chảy máu trên đầu. Tổng hợp cách cục tinh bàn. Có thể suy đoán đó là cảnh thầy giáo dùng thước kẻ gõ lên đầu học sinh, khiến học sinh vì mất máu mà chết.

Ngoài ra, theo cách cục của nhà còn có thể suy đoán về thời gian xảy ra sự việc và con giáp năm sinh của học sinh bị chết.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Nhà họ Trần tại Hồ Đường, sơn Hợi hướng Tỵ, vận 8 xây dựng

Xem phong thủy: Nhà họ Trần tại Hồ Đường, sơn Hợi hướng Tỵ, vận 8 xây dựng

Nhà họ Trần tại Hồ Đường, sơn Hợi hướng Tỵ, vận 8 xây dựng

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Trường hợp này là sơn Hợi hướng Tỵ tại ba phương Tuất Càn Hợi ở phía sau nhà có ba cái lò, phương Tỵ có bức tường, cửa chính mở tại phương Dần, trước cửa có hồ nước và có một con đường chạy thẳng đến trước cửa.

Nhà họ Trần tại Hồ Đường, sơn Hợi hướng Tỵ, vận 8 xây dựng

Nhà họ Trần tại Hồ Đường, sơn Hợi hướng Tỵ, vận 8 xây dựng

Tư vấn xem phong thủy

Cung Càn 6 9 cùng cung. 6 là Càn Kim. Càn là chủ nhà. 9 là Ly Hỏa, màu sắc ứng với Ly màu đỏ, Hỏa khắc Kim mà phía sau nhà lại có ba cái lò. Nên làm cho thế Hỏa càng mạnh. Do đó có thể suy đoán rằng, sau khi ở trong nhà này thì chủ nhà sẽ bị thổ huyết mà chết.

Ngoài ra, ở đây cũng nói dõ về cách mở cửa. Cửa nên mở tại phương vượng. Trong trường hợp này, cửa mở tại phương Dần, cung Cấn là 2 4 cùng cung, trước cửa lại có con đường chạy thẳng vào trong cửa. Giống như trường hợp “nhà họ Hồ, sơn Giáp hướng Canh, vận 7 xây dựng”. Đó là cách cục mẹ chồng con dâu bất hòa. Mà 6 lại nhập cung Cấn, 6 là chuyện quan trường, cho nên có suy đoán vì mẹ chồng con dâu mà bất hòa mà xảy ra kiện tụng.

Cung Cấn 2 4 5 cùng cung. Đất tắc thanh quản, nên chủ bị mất giọng. Cung Cấn không có Ngũ Hoàng, mà suy đoán đất tắc thanh quản là được đưa ra theo phép khởi Thành môn quyết. Bên ngoài cung Cấn có hồ nước phản chiếu phù hợp với điều kiện của Thành môn quyết. Theo phép khởi tinh của Thành môn quyết, vận tinh Nhị Hắc của cung Cấn nhập Trung cung. Do là sơn hướng Tỵ Hợi. Tỵ Hợi là Nhân nguyên long. Nên lấy Nhân nguyên long sơn Thân trong cung Khôn nhập Trung cung, Thân thuộc dương nên bay thuận. Sao bay đến cung Cấn chính là Ngũ hoàng, mà vận tinh của cục ban đầu cũng là Nhị Hắc. Hai Thổ chồng lên làm tắc Tứ Lục, lại bị Sơn tinh lục bạch khắc, Tứ Lục chủ thanh, nên suy đoán mất giọng.

Tham khảo tư vấn xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Xem phong thủy: Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Đây là trường hợp đặc biệt nhất trong “Trạch đoán” của họ Chương. Vì nó đã vận dụng những tinh hoa của Phong thủy Huyền không một cách tinh tế. Nói chung, nhà này khi vận tinh đến thì chủ vượng cả đinh lẫn tài, lại có hai Thất Xích đến Khảm, phương Khôn không có nước. Nhưng có nhà cao tầng, khi đến vận 8 thì cục thượng sơn, tài vận suy bại.

Nếu nhà này có hai phương khác nhau ghép lại thì lại ảnh hưởng Phong thủy cũng khác nhau. Người ở phương Cấn do 1 5 là thoái khí nên đến khi đến vận 8 tất là vận suy. Người ở phương Càn do vận tinh là Bát Bạch, khi đến vận 8 là vượng khí, địa bàn vượng. Nên người ở phương này tuy vận khí cũng không tốt, nhưng vẫn còn khả quan hơn vận khí của người ở phương Cấn. Người ở phương Đoài do 1 4 đồng cung, nên chắc rằng sẽ thi đỗ vào trường, trong xã hội hiện đại, sẽ thi đỗ trường cao đẳng.

Sau nhà có sông, sông ở phương Càn có cảnh “kiễng chân”. Mà trong cung Càn có sao Tam Bích, 3 là Chấn, là chân. Nên suy đoán người ở phương Càn sẽ bị đau chân.

Trong cung Cấn có Ngũ hoàng, Cửu tử tinh, 9 là Ly, 5 là Thổ. Trong mắt có đất, cũng là Thổ. Nên suy đoán người ở phương Cấn có thể bị đau mặt hoặc bị mù.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments

Xem phong thủy: Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Sơn tinh, hướng tinh của hướng đều là 6, 6 là Càn. Nên là 2 Càn tới hướng. Càn là điểm đầu của dương, nhà này tọa Tý hướng Ngọ, là Khảm trạch. Khảm là Thủy, Càn là Kim, Kim sinh Thủy. Nên dương 6 là sinh khí của Khảm trạch. Cổng phụ mở tại phương Chấn, đi vào nhà tại phương Tốn, do hướng tinh của cung Tốn là Nhị Hắc khắc Khảm Thủy, nên là nạn thần của Khảm trạch. Vả lại cung Tốn còn có Nhất Bạch, Nhất Bạch là Khôi tinh, nên về nhà chủ về sinh ra người có học, nhưng khi chuẩn bị công thành danh toại lại mắc bệnh mà chết yểu. Cửa nhà này nên mở tại ba phương Ly Cấn Đoài, tạo thành quẻ Tam ban 6 7 8 hoặc cũng có thể tạo thành quẻ Phụ mẫu Tam ban.

Ngoài ra, trong “Trạch đoán” còn nhắc tới quy tắc lập táo (đặt bếp). Khi đặt bếp phải dựa vào hướng tinh của cung đối diện với cung đặt bếp để suy đoán. Thích hợp nhất là tọa Mộc hướng Thổ. Hoặc tọa Thổ hướng Mộc. Nên chọn tọa, hướng tại hướng tinh là cung Tam Bích, Tứ Lục, Bát Bạch, Nhất Bạch. Không nên chọn tọa, hướng tại hướng tinh là cung Nhị Hắc, Ngũ Hoàng, nếu không thì chủ bệnh tật. Không nên chọn tọa, hướng tại hướng tinh là cung Lục Bạch, Thất Xích. Nếu không thì chủ gia đình không hòa thuận, người trong nhà mắc bệnh phổi, ung thư máu. Không nên chọn hướng, tọa tại hướng tinh là cung Cửu Tử, vì Hỏa khí quá vượng, nếu bắt buộc phải chọn thì chỉ nên chọn hướng Nhất Bạch.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Nhà Sơn Tý hướng ngọ kiêm Quý đinh, vận 6 xây dựng

Xem phong thủy: Nhà Sơn Tý hướng ngọ kiêm Quý đinh, vận 6 xây dựng

Nhà Sơn Tý hướng ngọ kiêm Quý đinh, vận 6 xây dựng

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Nhà này có cách cục vượng cả đinh lẫn tài. Tuy nhiên do hình thế địa lý không phù hợp nên thành cục không sát.

Sơn tinh của phương Tốn nhất là Nhất Bạch, là Văn Khôi, chủ tài cán. Nhưng bên ngoài khu nhà lại có mộ. Mộ thuộc Thổ, khiến cho sức mạnh của hướng tinh tại cung Tốn là Nhị Hắc Thổ và vận tinh Ngũ Hoàng Thổ càng tăng, sức của Nhất Bạch Thủy tinh suy yếu. Do vậy, suy đoán nhà này sinh ra người có học thức nhưng tư tưởng bảo thủ.

Kiểu nhà bảo thủ

Nhà Sơn Tý hướng ngọ kiêm Quý đinh

Nhà Sơn Tý hướng ngọ kiêm Quý đinh

Sinh ra tri thức bảo thủ

Phương Khôn có nhà, bàn cục là Tứ Lục gặp Bát Bạch, thêm Khôn là Thổ, Văn Xương bị Thổ Khắc, chủ xuất học trò (người tri thức) có tư tưởng bảo thủ.

Cục không tốt

Cách cục của kiểu nhà này là vượng tinh tới hướng, nhưng môi trường lại không đẹp, nên thành cục không tốt.

Phương tốn có mộ

Phương Tốn có mộ, bàn cục là Nhất Bạch gặp Nhị Hắc, Ngũ Hoàng, Văn Khôi bị Thổ khắc, chủ sinh ra tri thức có tư tưởng bảo thủ.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Nhà Tân Ất kiêm Tuất Thìn, vận 5 xây dựng

Xem phong thủy: Nhà Tân Ất kiêm Tuất Thìn, vận 5 xây dựng

Nhà Tân Ất kiêm Tuất Thìn, vận 5 xây dựng

Nhà Tân Ất kiêm Tuất Thìn, vận 5 xây dựng

Nhà Tân Ất kiêm Tuất Thìn, vận 5 xây dựng

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy tại đây!

Nhà này là “nữ  nhiều nam ít” là do những lý luận sau đây: cục này là thế quẻ, là xuất quẻ kiêm hướng, khí suy thì không có lợi cho nam. Trung cung có nhiều quẻ âm, có lợi cho nữ chứ không có lợi cho  nam. Ngã ba đường ở cạnh nhà ở phương Cấn, phương Cấn là quẻ Cổ, cung Cấn có hai sao Bát Bạch, một sao Tứ Lục tinh. Trong Tử Bạch quyết nói: “8 gặp 4 khiến trẻ nhỏ mất mạng”. Nghĩa là không có lợi cho con trai. Ngoài ra, vận tinh 3 tới hướng, 3 là Chấn. Chấn là trưởng nam, nên suy đoán sinh 1 con trai.

Sơn tinh của trung cung là Thất xích, là vợ cả. Hướng tinh là Nhị Hắc, là  vợ lẽ. Cung Khảm có đường đi, sơn tinh Nhị Hắc sinh Lục Bạch, Lục Bạch sinh Nhất Bạch”. Trong “Bí chỉ” nói: ” Hư liên kết Khuê Bích, khởi văn chương 8 đời”. Do vậy, suy đoán là vợ lẽ sinh con thông minh, vợ cả sinh con đần độn.

Sơn quản nhân đinh, sơn tinh của phương tọa là Ngũ hoàng Thổ, hướng tinh là Thất Xích Hỏa, vận tinh là cửu tử hỏa. Hỏa gặp Thổ là sinh ra người đần độn. Như trong “Bí chỉ” đã nói, do vậy con cái do vợ cả sinh ra thường là người ngu dốt.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Bật mí bí quyết về phong thủy nhà ở đối với tài vận

Bật mí bí quyết về phong thủy nhà ở đối với tài vận

Xét từ góc độ truyền thống, người Trung Quốc rất quan trọng sự vuông vắn. Trên thực tế, quan điểm này cũng rất phù hợp với những nguyên tắc trong phong thủy học. Dưới đây, bật mí bí quyết phong thủy nhà ở đem lại tài vận.

Bí quyết phong thủy nhà ở về hình dạng ngôi nhà

Bí quyết phong thủy nhà ở về hình dạng ngôi nhà

Bí quyết phong thủy nhà ở về hình dạng ngôi nhà

 

Xét phong thủy nhà ở, dù là nhà mái  bằng hay nhà cao tầng, thì đều đặt yếu tố vuông vắn lên hàng đầu. Những ngôi nhà có hình dạng vuông vắn chuẩn mực. Sự phân bố trường năng lực ở mọi góc đều bằng nhau. Tức là, không dẫn đến tai họa do trường năng lượng mang lại. Cũng không khiến con người có cảm giác thiếu thốn do trường năng lượng không đủ gây ra. Yếu tố này sẽ mang lại sự trợ giúp rất to lớn trong việc nâng cao vận thế của chủ nhà.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà giá rẻ tại đây!

Lưu ý phong thủy nhà ở tránh xa những khu đất hung hiểm

Lưu ý phong thủy nhà ở tránh xa những khu đất hung hiểm

Lưu ý phong thủy nhà ở tránh xa những khu đất hung hiểm

 

Mục đích của phong thủy học chính là tìm cát tránh hung góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nhà ở chính là môi trường sống gần gũi  với con người.Theo phong thủy nhà ở, trong nhà không nên tồn tại có thể gây hại đến sức khỏe của con người. Khi lựa chọn mua đất hoặc xây nhà bạn nên tránh xa những khu đất hung hiểm dưới đây:

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở miễn phí tại đây!

1.Tiêm hình sát

Tiêm hình sát tức là cửa nhà nằm đối diện với các công trình xây dựng có dạng nhọn. Các góc này sẽ tạo nên một nguồn xung lực lớn. Khiến cho người trong nhà sẽ bị tạo một áp tâm lý nặng nề. Đồng thời, cũng đem lại nhiều tai họa.

2. Thiên trảm sát

Nếu ngôi nhà nằm kẹp giữa hai công trình xây dựng to lớn đối diện với cửa chính của nhà ở. Cách cục này trong phong thủy nhà ở gọi là thiên trảm sát. Là một dạng hung sát rất mạnh. Nó giống như một lưỡi dao chém xuống từ trời cao. Sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu tới phong thủy nhà ở.

3. Bội cung sát

Ngôi nhà này được xây dựng ở giữa ngã tư đường hoặc ở những đoạn đường cong vòng sẽ hình thành cách cục bội cung sát trong phong thủy học. Cách cục bội cung sát rất thường gặp trong nhà ở hiện đại. Nó sẽ khiến cho vận thế của gia chủ không ổn định.

Tham khảo bài viết “ Bật mí phương pháp phong thủy học để tăng tài vận tại đây!

 

 

 

 

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
10 điều cấm kỵ trong bố cục văn phòng làm việc

10 điều cấm kỵ trong bố cục văn phòng làm việc

Bố cục trong văn phòng làm việc thích hợp sẽ có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao vận thế của doanh nghiệp. Thông thường, bố cục với hình dáng vuông vắn, bố trí hài hòa ngăn nắp chính là sự lựa chọn tốt nhất cho không gian văn phòng. Vì thế khi bạn lựa chọn môi trường làm việc nhất định cần dựa vào đây để xác định bố cục cho văn phòng. Nhưng vẫn còn 10 kiểu bố cục không phù hợp với yêu cầu trong phong thủy học. Bạn nhất định cần tránh xa những bố cục này.

Hình tam giác

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

10 điều cấm kỵ trong bố cục văn phòng làm việc

10 điều cấm kỵ trong bố cục văn phòng làm việc

Hình tam giác cũng chính là hình nhà có góc nhọn, bên trong toàn bộ là góc nhọn. Đây là kiểu bố cục khó tích tụ sinh khí nhất.

Hình gấp khúc

Hình dạng văn phòng làm việc có nhiều chỗ gấp khúc, zích zắc giống như lạc vào mê cung. Bố cục này dễ khiến cho tài vận của doanh nghiệp không ổn định.

Hình răng cưa

Bố cục của văn phòng làm việc phía trước có chỗ lồi ra, phía sau có chỗ lõm vào. Đây chính là bố cục răng cưa trong phong thủy học.

Hình nửa vòng cung

Văn phòng làm việc bị phân thành 2 phần. Tức bố cục “Hình nửa vòng cung” trong phong thủy học. Kiểu bố cục này vừa bất lợi cho quan hệ hài hòa giữa các nhân viên trên dưới mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Hình cây thương

Hình dáng bên ngoài của văn phòng làm việc giống như cây thương dài đâm thẳng. Kiểu bố cục này rất bất lợi cho việc tích lũy tiền tài.

Hình kim cương

Tòa nhà văn phòng có rất nhiều góc nhọn hoặc góc tù. Đây được gọi là bố cục hình kim cương. Bố cục này tồn tại rất nhiều chỗ xung xạ lẫn nhau. Là dấu hiệu cho thấy quan hệ nội bộ giữa mọi người trong công ty không tốt.

Hình chữ T

Bố cục văn phòng làm việc hình chữ T cho thấy 2 đầu nặng, ở giữa nhẹ giống như 1 chiếc cầu bập bênh. Kiểu bố cục này rất dễ khiến nhân viên trong công ty không thể tập trung tinh thần làm việc. Từ đó, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Hình hành lang

Tòa nhà văn phòng giống như một đường đi dài. Đây được gọi là bố cục hình hành lang. Kiểu bố cục này không có lợi cho mối quan hệ giữa nhân viên trong công ty. Cũng là dấu hiệu cho thấy phúc khí của doanh nghiệp yếu ớt.

Hình chữ “Hồi”

Kiểu bố cục văn phòng làm việc này sẽ phá hỏng sự lưu thông không khí trong phòng và sự trao đổi không khí giữa bên trong với bên ngoài. Trong phong thủy học, bố cục hình chữ hồi sẽ khiến cho công việc không nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Hình lưỡi dao

Kiểu bố cục này sẽ sinh ra những ảnh hưởng xấu đến vận thế của doanh nghiệp. Vì thế, không nên sử dụng.

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Học phong thủy: Phán đoán về Cửu tinh-Tứ Lục Mộc Tinh

Học phong thủy: Phán đoán về Cửu tinh-Tứ Lục Mộc Tinh

Tứ Lục Mộc Tinh tương ứng với quẻ Tốn trong Hậu thiên Bát quái, ứng với sao Văn Khúc.

Ý nghĩa tượng trưng của Tứ Lục Mộc Tinh

Tham khảo khóa học học phong thủy sơ cấp tại đây !

Thiên tượng

Tứ Lục

Tứ Lục

Tượng trưng cho gió, cầu vồng. Khí tượng là thời điểm giữa mùa xuân và mùa hè.

Địa tượng

Ở hướng Đông Nam, tượng trưng cho nơi cỏ cây mọc tươi tốt, vườn hoa quả, vườn cây, bãi cỏ, rừng cây, công viên, trường học.

Nhân tượng

Tượng trưng cho trưởng nữ, quả phụ, đạo sĩ, ni cô, thợ nữ, y tá, tính tình ôn hòa. Trong cái xã hội tượng trưng cho văn nhân, tiến sĩ viện hàn lâm, quan cai ngục, tì thiếp, triệu phú. Với khí quan trên cơ thể, tượng trưng cho cánh tay, tròng trắng, giọng nói.

Vật tượng: Hình dáng dài mảnh, màu xanh lục, xanh biếc. Với nhà cửa, tượng trưng cho chùa chiền, lâu dài, nhà trong rừng, nhà hướng Đông Nam. Với động vật, tượng trưng cho gà, rắn,vịt, ngỗng, loài côn biết kêu. Với thực vật, tượng trưng cho cây thân thấp, cây gai, cây trà. Với đồ vật, là dây thừng, mây, mộc hương, lông vũ, cánh buồm, đồ tinh xảo.

Suy đoán về sinh vượng tử chủ Tứ Lục Mộc Tinh

Tứ Lục Mộc Tinh khi ở Trung cung, cung Càn và cung Đoài, là sinh vượng. Trong bốn mùa, mùa xuân và mùa đông là sinh vượng. Còn trong các cung và các mùa khác là suy tử.

Khi sinh vượng, chủ thi cử đỗ đạt, quân tử thăng quan, tiểu nhân có tiền của, có thể lấy vợ hiền, chồng tốt, có tài văn chương.

Khi suy tử, chủ dễ bị điên, hen suyễn, sống phiêu bạt. Vì đam mê tửu sắc khiến nhà tan cửa nát. Dễ bị sảy thai, dễ mắc bệnh tại vùng thắt lưng, dễ gặp tại họa bất ngờ.

Xem thêm ứng dụng xem phong thủy miễn phí tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments