Bài viết

Dương trạch tam thập tắc: Xây bếp

Dương trạch tam thập tắc: Xây bếp

Xây bếp

Tại các phương vị sinh vượng suy tử của dương trạch đều có thể xây bếp.  Song nếu có thể tránh được phương vị sinh vượng thì nên tránh. Khi xây bếp thì hướng Hỏa môn (cửa lò) là quan trọng nhất. Chứ không phải là triều hướng của thần bếp (Táo quân).

 • Nếu hướng tinh tại cung vị đặt cửa bếp lò là Nhất Bạch, thì chính là Thủy Hỏa ký tế, là cát.
 • Nếu hướng tinh là Tam Bích, Tứ Lục thì là Mộc sinh Hỏa, cũng là cát.
 • Nếu hướng tinh là Bát Bạch thì là Hỏa sinh Thổ, là trung cát.
 • Nếu là Cửu Tử thì là Hỏa sẽ quá vượng vì Cửu Tử thuộc Hỏa, chỉ là thứ cát.
 • Nếu hướng tinh là Lục Bạch, Thất Xích thì lại không nên đặt cửa bếp lò. Bởi lẽ Hỏa khắc Kim.
 • Nếu là Nhị Hắc, Ngũ Hoàng thì càng không nên đặt cửa bếp. Bởi lẽ Nhị Hắc là Bệnh Phù, Ngũ Hoàng chủ dịch bệnh.
Xây bếp

Xây bếp

Triều hướng của cửa lò được phán đoán căn cứ vào phi tinh bàn thuộc nguyên vận tại thời điểm xây nhà. Chứ không dựa vào vị trí cửa tinh trên địa bàn. Ví dụ như ngôi nhà được xây dựng trong vận 1, kho bước vào vận 8, 9 mới xây bếp. Phương vị Hỏa môn vẫn được phán đoán dựa vào phi tinh bàn của vận 1, chứ không phải được phán đoán theo vận 8, 9. Ngoài ra, tốt nhất không xây bếp tại phương vị Cửu tử. Bởi lẽ, Cửu Tử hỏa khí quá thịnh, e rằng dễ gặp họa liên quan tới lửa.

Có ba vị trí quan trọng nhất trong phán đoán Dương trạch. Lần lượt là cổng cửa, giường và bếp.

Bếp có liên quan đến việc ăn uống của các thành viên trong nhà. Bởi vậy, chiếm vị trí khá quan trọng trong luận đoán trạch vận. Mỗi trường phái Phong thủy lấy Khí khẩu của bếp. Tức là triều hướng của cửa lò làm tiêu chuẩn phán đoán. Bếp thời cổ đại thường đun bằng củi là chính. Bởi vậy, cửa lò chính là cửa đưa nguyên liệu vào. Hiện nay, ở các thành phố thường sử dụng bếp ga, hoặc dùng thiết bị điện như nồi cơm điện, thì triều hướng của Hỏa môn chính là triều hướng của Khí khẩu ở bếp, quan điểm về bếp cũng có sự khác biệt với thời đại, thông thường lấy hướng tinh làm triều hướng của Hỏa môn, lấy sơn tinh làm phương vị kê bếp.

 

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Ngõ tối (tức hắc đồng), chính là chỉ vị trí trong nhà cả ngày không lúc nào có ảnh mặt trời chiếu vào. Thậm chí vị trí này còn phát ra mùi hôi thối độc hại. Cho thấy âm khí trong ngôi nhà này như vậy rất nặng. Nếu Nhị Hắc hoặc Ngũ hoàng bay tới nhà này thì trong nhà thường có ma quỷ quấy nhiễu. Dù Nhị Hắc, Ngũ hoàng bay tới cũng không thể là cát. Ngoài ra, nếu dương trạch tọa dưới Không Vong. Lại có các âm tinh Nhị, Tứ, Ngũ, Thất, Cửu bay tới, trong nhà có các vật u ám và có các vật ta uế như đồ cổ, tượng gỗ, tượng người, cũng dễ gọi ma quỷ tới quấy rối. Hoặc Nhị Lục thất vận cùng cung, Nhất Bát thất vận cùng cung, cũng dễ gặp họa ma quỷ hoành hành.

Đối với dương trạch như vậy thì nên thường xuyên mở cửa chính hoặc cửa sổ để vượng khí vào qua cửa. Đưa ánh sáng và chính khí vào trong nhà, hoặc thường xuyên bật đèn để trong nhà lúc nào cũng sáng sủa, ấm cúng. Đảm bảo trong nhà lúc nào cũng luôn sạch sẽ gọn gàng.

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Vượng môn ở nơi đất cao

Xem phong thủy: Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Nếu bên ngoài cửa vượng môn của dương trạch có nước vốn là đại cát. Song nếu nền cửa lại cao hơn nên nhà thì tuy cửa chính có vượng thủy, song cũng không thể thu nạp. Bởi vậy, không thể kết luận là cát. Nếu nền cửa cao hơn minh đường trong cửa chính, cũng không thể luận là cát. Nếu đường đi bên ngoài cửa cũng cao thì cần suy luận theo từng trường hợp cụ thể.

Tại thành phố hiện đại hoặc vùng nông thôn. Có thể là do hút nước ngầm, khiến địa tầng lõm xuống. Cũng có thể là do tu sửa nâng cao đường đi nên khiến đường đi ở bên ngoài cửa cao hơn nền nhà. Do đó, đã ngăn cản vượng khí vào nhà, dẫn tới tình trạng “dương trạch nạp khí không đủ”. Nên không thể coi là nhà cát.

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn bị chắn

Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn bị chắn

Dương trạch tam thập tắc: Vượng môn bị chắn

Nếu có một ngôi nhà khác được xây dựng ở phía trước vượng môn của ngôi nhà và chắn ngang đường đi lại của cổng chính thì cần xây thêm một cửa phụ nhỏ ở bên cạnh. Tuy nhiên, cửa phụ nhỏ này chỉ được coi là lộ khí. Tác dụng của nó không thể quan trọng bằng cửa chính.

Vượng môn bị chắn

Vượng môn bị chắn

Phía trước vượng môn của ngôi nhà có một ngôi nhà khác chắn ngang. Thực tế chính là thủy thần thượng sơn. Bởi vậy, cần mở một cửa phụ ở bên cạnh. Cửa phụ này cũng là cửa nạp khí. Tuy nhiên hướng tinh tại phương cửa nạp khí và hướng tinh tại phương mở vượng môn nhất thiết phải nhất thiết phải có mối quan hệ sinh nhập, khắc nhập thì mới có thể kết luận là cát.

Ví dụ như một ngôi nhà được xây dựng vào vận 3, tọa hướng là sơn Tý hướng Ngọ, phi tinh bàn cách cục Song tinh đáo hướng, tại hướng có hai sao Tam Bích cùng tới thì vượng tài không vượng đinh. Cửa mở ở vị trí cung Ly, phía trước có một ngôi nhà chắn ngang lối đi. Nếu tại cung Khôn mở một cửa phụ thì có thể thuận lợi cho việc đi lại. Hướng tinh tại cung Khôn là Nhất Bạch, là thượng nguyên thống lĩnh cát tinh, Nhất Bạch và Tam Bích có mối quan hệ sinh nhập, đã vượng lại thêm cát. Như vậy, hướng cát, cổng chính cát, cửa nạp khí cát. Bởi vậy, là cát trạch. Khí cát sau khi mở cửa chính cần thông tới “vượng môn”. Ví như trong ví dụ này có nói là mở cửa ở phương Khôn, Nhất Bạch sinh nhập Tam Bích. Tức là khí cát sau khi mở cửa chính thông tới vượng môn, đạt được hiệu quả “thông vượng môn”.

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Mở vượng môn mới

Dương trạch tam thập tắc: Mở vượng môn mới

Mở vượng môn mới

Tham khảo dịch vụ học phong thủy sơ cấp tại đây!

Một ngôi nhà cũ sau khi mở vượng môn giới, nên tiến hành phán đoán cát hung thông qua hướng cửa chứ không phải hướng nhà. Xây dựng nhà bếp, nhà chái, nhà ngang cũng có thể xác định phương vị thông qua hướng cửa. Nhưng với điều kiện cổng cũ đã bịt kín hoặc đóng chặt. Nếu gặp tình trạng nhà có hướng tọa Không Vong thì có thể thay đổi 1, 2 phân hướng cửa để chuyển hung thành cát. Tuy nhiên, cửa chính chính không thể nghiêng lệch quá nhiều.

Mở vượng môn mới

Mở vượng môn mới

Phương pháp này tiếp tục thực hiện sau khi thừa vượng khai môn. Thừa vượng khai môn là chỉ mở ra một cửa vượng cho ngôi nhà cũ trong nguyên vận dựa vào vị trí hướng tinh đương vận bay tới. Để nhằm mục đích là vượng trạch. Vậy thì sau khi mở cửa vượng môn mới, cửa chính ban đầu cần bịt kín hoặc đóng chặt, không được tiếp tục sử dụng. Cần lưu ý là, sau khi mở vượng môn mới, vẫn cần tọa sơn lập hướng theo nguyên vận khi khởi tạo nhà cũ. Chỉ là khi phán đoán cát hung, cần dựa vào tổ hợp phi tinh của cửa chính, chứ không tiếp tục dựa vào sự kết hợp phi tinh tại hướng của ngôi nhà để luận đoán. Trong nguyên văn có nói “mở vượng môn mới, dùng hướng cửa, không dùng hướng nhà” chính là ý này.

Một số học giả đời sau cho rằng sau khi mở vượng môn mới, có thể dựa vào hướng cổng để lập cực. Xác định xác định lại tọa hướng của dương trạch thì tọa hướng nguyên vận của nó sẽ không thay đổi. Trừ khi dỡ bỏ mái nhà “thay đổi thiên tâm”, hoặc mở cổng chính có hướng ngược lại. Thì mới có thể thay đổi tọa hướng. Nếu không tọa hướng của nguyên vận sẽ không thay đổi.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Trong dương trạch đòi hỏi kích thước nhà ở tương xứng với kích thước của cửa đi. Nếu nhà quá rộng mà cổng (cửa chính) quá nhỏ thì chủ không may mắn, tốt lành. Tuy nhiên nếu dựa vào hướng nhà và hướng cửa phán đoán, đều thuộc cách cục vượng đinh vượng tài thì nhà rộng, cửa nhỏ không vấn đề gì. Cửa chính là cửa nạp khí trong dương trạch, nhà rộng cửa nhỏ thì nạp khí tất không đủ. Bởi vậy, khí trạch tất suy. Dù hướng nhà, hướng cửa đều sinh vượng, song phát phúc cũng có giới hạn.

Mở cửa nạp khí vượng

Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Dương trạch tam thập tắc: Nhà to cổng nhỏ

Mở cửa nạp khí vượng, hay thừa vượng khai môn chính là dựa vào thiên bàn trạch vận khi mới xây dựng nhà ở để tìm ra cung vị mà phi tinh đương vận bay tới. Đồng thời, tại cung vị này mở cửa nạp khí vượng, khiến ngôi nhà “hết vận biến suy” một lần nữa biến thành bát trạch “vượng tài vượng đinh”.

Nếu một ngôi nhà cũ muốn mở vượng môn, thì cần tiến hành suy đoán cát hung từ việc quan sát tinh bàn thuộc nguyên vận khi xây dựng nhà.

Vì như trong vận 1, xây dựng dương trạch là sơn Nhâm hướng Bính, tinh bàn có cách cục Song sơn hội tọa, không được coi là cát trạch. Khi vào vận 3, nếu mở  cửa tại phương Giáp, có thể thu nạp khí. Bởi vì khi xây dựng nhà ở, phi tinh bay tới cung Chấn là Tam Bích, vào vận 3, mở cửa ở phương Giáp thì có thể nhận khí đương vượng, sẽ đại phát tài phú. Sở dĩ cần mở cửa Giáp là vì tọa hướng của ngôi nhà là Địa nguyên long. Địa nguyên long có thể duy trì một quẻ thuần. Nếu mở cửa Mão cũng cần kiêm thêm Giáp thông khí, mới có thể đại cát.

Dương trạch rất coi trọng hướng cửa, vượng khai môn là phương pháp quan trọng để đón cát tránh hung trong Huyền Không học. Người xưa đã dùng hình ảnh “nhà 4 lạng, cửa nghìn cân” để nhấn mạnh tầm quan trọng của cổng cửa. Đối với Sơn hướng, cổng chính và Khí khẩu.

Đối với ảnh hưởng cát hung của Dương trạch thông thường phân thành các trường hợp sau:

 • Sơn hướng cát, cổng chính hung, khí khẩu hung, là hung trạch.
 • Sơn hướng cát, cổng chính cát, là trạch cát.
 • Sơn hướng không cát, cổng chính cát, Khí khẩu cát, là cát trạch.
 • Sơn hướng cát, cổng chính hung, là hung trạch.
 • Sơn hướng hung, cổng chính cát, nếu vượng khí của cổng chính thoát vận là hung trạch.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Hướng cửa, hướng nhà (3)

Dương trạch tam thập tắc: Hướng cửa, hướng nhà (3)

Hướng cửa, hướng nhà

Tham khảo khóa học phong sơ cấp tại đây!

Đối với dương trạch mới xây dựng thì hướng nhà, hướng cửa quan trọng như nhau. Khi phán đoán cát hung cho nhà ở, trước hết cần dựa vào hướng nhà. Đồng thời kết hợp với ngoại lục sự để phán đoán cát hung. Nếu không chính xác thì tiếp tục kết hợp với hướng cửa để phán đoán. Nếu dựa vào hướng nhà phán đoán thấy đúng, thì không cần kết hợp thêm hướng cửa để phán đoán nữa. Tương tự, như vậy nếu dựa vào hướng cửa phán đoán thấy đúng thì không cần thiết kết hợp thêm hướng nhà nữa.

Hướng cửa, hướng nhà

Hướng cửa, hướng nhà

Hướng nhà, hướng cửa là hai khái niệm khác nhau, không thể lẫn lộn. Hướng nhà chỉ là tọa sơn lập hướng của dương trạch. Còn hướng cửa là chỉ phương vị cổng hoặc cửa chính (khí khẩu) của ngôi nhà. Ví như Sơn Tý hướng Ngọ thì hướng nhà là hướng Ngọ. Hướng cửa lại có thể ở vào cung Tốn, cung Ly và cung Khôn. Các công trình kiến trúc hiện đại. Đặc biệt là nhà cao tầng thông thường đều có hướng nhà, hướng cửa khác nhau, hơn nữa còn khá phức tạp. Khi phán đoán cát hung cho ngôi nhà sẽ có kết quả khác nhau cho từng phương vị khác nhau. Hướng nhà coi trọng sự kết hợp với môi trường, ngoại lục sự xung quanh để phán đoán cát hung, còn hướng cửa coi trọng luận đoán vượng suy của nguyên vận dương trạch. Đồng thời, cũng kết hợp với môi trường phải trái, và phía trước cổng (cửa chính) để phán đoán cát hung.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương Trạch tam thập tắc: Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận (2)

Dương Trạch tam thập tắc: Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận (2)

Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận

Tham khảo khóa học học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Từ quy tắc này có thể thấy dõ tầm quan trọng của tam nguyên cửu vận với phán đoán cát hung trong dương trạch. Tam nguyên cửu vận là một kiểu phân định của Huyền Không học đối với không gian. 20 năm là một vận, 30 năm là một nguyên.

 • Vận 1, vận 2, vận 3 là thượng nguyên.
 • Vận 4, vận 5, vận 6 là trung nguyên.
 • Vận 7, vận 8, vận 9 là hạ nguyên.

Tam nguyên thượng trung hạ có tổng cộng là 180 năm. Học thuyết Tam nguyên cửu vận là tiêu chí quan trọng nhất cho thấy sợ khác biệt giữa Huyền Không học so với các trường phái khác. Đã coi nguyên vận của Dương trạch là căn cứ để phán đoán cát hung cho nhà ở. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là, ngôi nhà được xây dựng vào lúc chuyển giao giữa hai vận thì thuộc về vận nào?

Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận

Phân chia chính xác tam nguyên cửa vận

Phân tích ví dụ

Chẳng hạn như năm 2003 là vận 7 thuộc Hạ nguyên, 2004 là vận 8 thuộc hạ nguyên. Vậy công trình được xây dựng vào cuối năm 2003  và hoàn thành vào đầu năm 2004 thì được cho là thuộc về vận nào? Một số trường hợp dưới đây có thể làm dõ được thắc mắc này:

 1. Động thổ vào năm 2003, xây móng vào năm 2004 (sau Lập Xuân), là nhà vận 7.
 2. Xây móng năm 2003, hoàn thành phần khung nhà 2004 (sau Lập Xuân), là nhà vận 7.
 3. Hoàn thành phần khung nhà năm 2003, xây phần nóc năm 2004 (sau Lập Xuân), là nhà vận 7.
 4. Xây phần nóc vào năm 2003, chuyển tới sống vào năm 2004 (sau lập xuân), là nhà vận 8.
 5. Xây phần nóc, tranh trí nội thất vào năm 2003, chuyển tới sống vào năm 2004 (sau lập xuân), là nhà vận 8.
 6. Từ những trường hợp cụ thể trên có thể thấy muốn tính xem dương trạch thuộc về vận nào hoàn toàn dựa vào việc hoàn thành dựa vào việc hoàn thành xây dựng và người chuyển tới sống. Dù dương trạch hoàn thành phần nóc, song chưa có người chuyển tới sống thì vẫn thuộc nguyên vận trước, chỉ khi có người tới sống thì mới được tính là nguyên vận sau.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Học phong thủy: 30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở (1)

Học phong thủy: 30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở (1)

30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở

“Dương trạch tam thập tắc” là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng xây dựng dương trạch của phái Huyền Không học, tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền Không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao.

Nông thôn và thành thị tuân thủ theo những quy tắc khác nhau

30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở

30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở

Nơi cư dân sinh sống phân thành 2 loại thành thị và nông thôn. Đối với vùng nông thôn do rộng rãi, thoáng đãng nên khi lập hướng xây nhà nếu được sơn thủy hữu tình là cát. Còn ở thành phố lớn, là nơi đông đúc, tuy khó có được chân thủy, song cũng có thể dựa có sự lồi lõm, cao thấp khác nhau của các tòa nhà xung quanh. Hay cũng có thể dựa vào độ rộng hẹp khác nhau, hoặc thẳng hoặc cong của đường đi. Theo nguyên tắc “cao 1 tấc là sơn, thấp 1 tấc là thủy” của Huyền không học, có thể xem những nơi rộng rãi, hoặc thấp lõm hoặc, đường cái làm hư thủy, còn coi những thứ cao lớn như công trình kiến trúc nhô ra, hay tòa nhà cao vút làm sơn.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, tốc độ nông thôn đô thị hóa ngày càng nhanh chóng, các nông thôn hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều nhà cao tầng, chẳng khác nhau gì thành phố lớn. Bởi vậy, đối với những vùng đất nông thôn này, cũng nên tuân thủ quy tắc giống như thành phố. Tức là lấy nhà cao lớn làm sơn, đường cái làm nước để suy luận. Còn đối với vùng núi nghèo nàn, lạc hậu thì nên suy đoán dựa vào cách cục chân sơn chân thủy. Thông thường dương trạch tại thành phố có được cách cục “sơn thủy vượng khí” thì tốc độ phát phúc phát quý sẽ nhanh hơn nhiều so với khu vực nông thôn.

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Phát tài hay không?- Phải xem hình dạng ngôi nhà

Phát tài hay không?- Phải xem hình dạng ngôi nhà

Phong thủy học cho rằng, những căn nhà có hình dạng đẹp có thể tăng vượng  cho tài vận của chủ nhân. Vì vậy, hình dạng ngôi nhà đã trở thành nhân tố đầu tiên được tính đến khi quyết định mua nhà, chọn đất.

Các hình dạng ngôi nhà tăng vượng khí

Các hình dạng ngôi nhà tăng vượng khí

Các hình dạng ngôi nhà tăng vượng khí

Những dạng nhà ở có khả năng tăng vượng cho tài vận thường gặp nhất trong phong thủy là nhà hình cây chổi, nhà hình túi gạo, và nhà hình đèn lồng. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt về ba dạng hình nhà này.

Nhà hình cây chổi

Nhà hình cây chổi, là hình dáng trên hẹp, dưới rộng, hơi giống cái thang, hoặc cây chổi. Nhà hình cây chổi trong phong thủy học chính là những ngôi nhà có hình thang giống như cây chổi.

Nhà hình cây chổi là dạng nhà có khả năng chiêu tài điển hình trong phong thủy học. Khi quy hoạch cho những ngôi nhà hình chổi, cần chú ý mở cửa ở cạch hẹp hơn của căn nhà.

Từ cửa chính đi vào không gian càng mở rộng, Tương ứng với tiền đồ ngày càng tốt đẹp. Hơn nữa, tài khí một khi đã tụ vào những khu vực rộng lớn sẽ không dễ bị thất thoát ra bên ngoài.

Cửa chính ngôi nhà không nên mở ở cạnh rộng hơn, nếu không sẽ khiến tiền tài thất thoát ra ngoài, không thể tụ tài.

Xem phong thủy học nhà ở miễn phí tại đây !

Nhà hình bao gạo

Hình dạng ngôi nhà : Nhà hình bao gạo

Hình dạng ngôi nhà : Nhà hình bao gạo

 

Nhà hình bao gạo là dạng như thế nào? Các bạn đã nhìn thấy những cái bao chứa gạo rồi phải không ? Miệng bao rất hẹp nhưng phần dưới thì lại càng rộng. Xét từ hình dạng bên ngoài , bao gạo trông giống với chữ “do” trong Hán tự.

Lối vào của hình dạng ngôi nhà này thường rất nhỏ. Nhưng không gian bên trong rất rộng rãi. Trong thực tế, dạng nhà hình bao gạo thường hiếm gặp. Nhưng chúng ta lại thường được gặp hình dạng này trong các khu công viên. Đó cũng chính là cách cục của hình bao gạo.

Tuyệt đối không được mở cửa hậu phía sau của những ngôi nhà có hình bao gạo. Nếu không sẽ biến thành cách cục “Bao gạo thủng ” , gây bất lợi cho việc giữ tiền của.

Tham khảo bài viết về  Cửa chính nhà ở mang khí cát vào nhà tại đây !

Nhà hình đèn lồng

Những ngôi nhà có hai đầu hơi hẹp nhưng phần giữa lại phình to được gọi nhà ” hình đèn lồng “. Những ngôi nhà có dạng hình này xuất hiện khá nhiều trong thực tế.

Dạng hình ngôi nhà kiểu này phù hợp với người có Ngũ hành Thiếu hỏa sinh sống . Những người thiếu Hỏa sống trong ngôi nhà này có tác dụng rất tốt cho tài vận và sự nghiệp.

Không nên xây hồ bơi và vòi phun nước: Nếu trong ngôi nhà này lại xây dựng những công trình hành Thủy như hồ bơi hoặc vòi phun nước. Thì sẽ không có lợi cho tài vận của gia chủ

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments