Bài viết

Quỹ tích vận hành của Cửu tinh

Từ Bạch Cửu tinh không phải ở trạng thái tĩnh mà luôn ở trạng thái động. Trong những khoảng thời gian khác nhau, nó phi hành trong cửu cung Lạc thư theo một  quỹ tích nhất định.

Địa bàn cố định không thay đổi

Quỹ tích vận hành của Cửu tinh

Quỹ tích vận hành của Cửu tinh

Tham khảo các khóa học tại phong thủy Vietaa tại đây!

Địa bàn còn gọi là Nguyên đán bàn. Dựa vào cách thức của Lạc thư Cửu cung (Hậu thiên Bát Quái) để chia thành tám hướng. Trung 5 là Hoàng cực, ở Trung cung. Bát quái phân chia ở 8 hướng, mỗi  quẻ quản 3 sơn, tức là 24 sơn. Tám can, 4 duy, 12 Địa chi luôn cố định không thay đổi. Đó chính là Địa bàn.

Địa bàn lại chia thành Lạc thư Nguyên đán bàn, Bát Quát nguyên đán bàn và Cửu tinh Nguyên đán bàn. Nếu Cửu tinh chiếm Cửu cung thì đó là Cửu tinh Nguyên đán bàn. Nếu 9 số của Lạc thư chiếm Cửu cung thì đó là Lạc thư Nguyên đán bàn. Nếu tam cung ở xung quanh là tám quẻ, Trung cung để trống, thì đó là Bát quái nguyên đán bàn. Trong huyền không học thường dùng Lạc Thư Nguyên đán bàn, Cửu tinh phi bàn đều tiến hành trên Lạc thư Nguyên đán bàn.

Thiên bàn của cửu tinh phi bàn

Thế nào là Thiên bàn? Đó là tinh bàn của Cửu tinh đã phi hành trong cửu cung. Địa bàn luôn cố định không thay đổi, còn Thiên bàn luôn thay đổi. Cửa tinh bàn được vận dụng trong địa lý và phong thủy, đạo lý của nó không nằm ngoài hai chữ “âm dương”. Huyền Không học chính là chỉ ra âm dương Bát quái trên mặt đất, căn cứ vào thời gian, không gian để chỉ ra sự văng lai,tiêu trưởng của Cửu tinh. Sau đó, tiến hành suy đoán.

Phương pháp phi bàn của Cửu tinh là cho sao đương vận nhập Trung cung. Những sao còn lại sắp vào 8 cung khác. Ví dụ như Vận giáp tý thượng nguyên (vận 1) là Nhất Bạch Nhập Trung, Nhị Hắc bay tới cung Càn, Tam Bích bay đến cung Đoài, Tứ Lục bay tới cung Cấn, Ngũ Hoàng bay tới cung Ly, Lục Bạch bay tới cung Khảm, Thất Xích bay tới cung Khôn, Bát Bạch bay tới cung Chấn, Cửu Tử bay tới cung Tốn.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Tử Bạch Phi tinh: Hệ thống Cửu tinh bắt nguồn từ cửu cung Lạc Thư

Tử Bạch Phi tinh: Hệ thống Cửu tinh bắt nguồn từ cửu cung Lạc Thư

Tử Bạch Phi tinh tức là Cửu tinh, được suy từ Lạc Thư Cửu cung. Lần lượt là Nhất Bạch, Tham Lang, Nhị Hắc Cự Môn, Tam Bích Lộc Tồn, Tứ Lục Văn Khúc, Ngũ Hoàng Liêm Trinh, Lục Bạch Vũ Khúc, Thất Xích Phá Quân, Bát Bạch Tả Phụ, Cửu Tử Hữu Bật.

Cửu tinh và Bắc Đẩu thất tinh

Cửu tinh và Bắc Đẩu thất tinh

Cửu tinh và Bắc Đẩu thất tinh

Cửu tinh ứng với 7 ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu của thiên văn học cổ đại. Trong thiên văn học cổ đại Trung Quốc, 7 ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu đều có tên gọi riêng. Lần lượt là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Ngoài ra, bên cạnh hai sao Vũ Khúc và Phá Quân trên cán của chòm Bắc Đẩu còn có 2 ngôi sao ít được chú ý tới. Đó là, Tả Phụ và Hữu Bật. Hai sao này có độ sáng yếu, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Chúng kết hợp với 7 ngôi sao trong Bắc Đẩu tạo thành Cửu Tinh.

Cửu tinh vận hành ảnh hưởng đến vạn vật

Tất cả mọi thiên thể trong vũ trụ đều trong trạng thái vận động và thay đổi không ngừng. Chính sự thay đổi và vận động này đã làm cho vạn vật trong vũ trụ được phát triển và chuyển vận. Sự vận động và thay đổi của Cửu tinh cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của vạn vật. Như khi cán chòm sao Bắc Đẩu dần hạ thấp, trời sẽ chuyển lạnh, mùa đông sẽ đến, cây sẽ rụng lá, con người phải phòng lạnh. Hay khi cán sao Bắc Đẩu gần vươn về phía đông, cây sẽ nảy chồi. Khi nó di chuyển từ phía đông sang phía nam, thời tiết sẽ ấm dần. Sự vận chuyển không ngừng của sao Bắc Đẩu đã gây ảnh hưởng đến vạn vật trong vũ trụ.

 • Cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ hướng chính đông. Ứng với số 3 trong Lạc thư, cung Chấn trong Bát Quái.
 • Cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ hướng Đông Nam. Ứng với số 4 trong Lạc Thư, cung Tốn trong Bát Quái.
 • Cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ hướng chính Nam. Ứng với số 9 trong Lạc Thư, cung Ly trong Bát Quái.
 • Cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ hướng chính tây.  Ứng với số 7 trong Lạc Thư, cung Đoài trong Bát Quái.
 • Cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ hướng tây bắc. Ứng với số 6 trong Lạc Thư, cung Càn trong Bát Quái.
 • Cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ hướng chính bắc. Ứng với số 1 trong Lạc Thư, cung Khảm trong Bát Quái.
 • Thiên tâm ứng với số 5 trong Lạc thư, Trung cung  trong Bát Quái.
Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Trình tự trong khởi tinh bàn kiêm hướng: Quan trọng là tìm được sao thay thế

Trình tự trong khởi tinh bàn kiêm hướng: Quan trọng là tìm được sao thay thế

Khởi tinh bàn kiêm hướng giống với bố trí phi tinh, cũng phân thành các bước sắp sếp thiên bàn, sắp sếp thiên bàn và sắp sếp hướng bàn. Trước hết, phải tìm ra sao cần thay thế (thế tinh) để có đưa sao thay thế nhập trung cung. Sau đó, tiến hành sắp xếp phi tinh.

Sắp xếp thiên bàn

Trình tự trong khởi tinh bàn kiêm hướng

Trình tự trong khởi tinh bàn kiêm hướng

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây tại đây!

Lấy ví dụ cụ thể là sơn Tý hướng Ngọ kiêm Nhâm Bính thuộc vận 8. Bước đầu tiên là sắp xếp thiên bàn, đưa Bát Bạch nhập trung cung, sắp xếp tuần tự. Lần lượt là Cửu Tử tới Càn, Nhất Bạch tới Đoài, Nhị Hắc tới Cấn, Tam Bích tới Ly, Tứ Lục tới Khảm, Ngũ Hoàng tới Khôn, Lục Bạch tới Chấn, Thất Xích tới Tốn.

Sắp sếp sơn bàn

Từ thiên bàn có thể thấy, sơn tinh ở Trung cung là  Tứ Lục, lúc này không thể lấy Tứ Lục nhập trung cung. Là Tứ Lục. Lúc này, không thể lấy Tứ Lục nhập trung cung. Cần phối hợp 24 sơn với Cửu tinh để xem lấy sao nào thay thế sao Tứ Lục. Tứ tương ứng với cung Đoài, Sơn Tý hướng Ngọ là Thiên nguyên long. Thiên nguyên long của cung Tốn là Tốn. Bởi vậy, không dùng Tứ Lục mà dùng Lục Bạch nhập trung cung. Lại do Tốn thuộc dương. Bởi vậy, sắp sếp theo chiều thuận. Trình tự sắp xếp phi tinh như sau: Thất Xích tới Càn, Bát Bạch tới Đoài, Cửu Tử tới Cấn, Nhất Bạch tới Ly, Nhị Hắc tới Khảm, Tam Bích tới Khôn, Tứ Lục tới Chấn, Ngũ Hoàng tới Tốn.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà giá rẻ tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
24 sơn kết hợp với Cửu tinh: Trọng điểm trong khởi tinh kiêm hướng

24 sơn kết hợp với Cửu tinh: Trọng điểm trong khởi tinh kiêm hướng

 

Kiêm hướng quẻ thế

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Khi định hướng cho ngôi nhà, không nhất thiết đều phải là chính hướng. Thường có thể lệch về bên trái hoặc bên phải một chút. Khi góc lệnh vượt hơn 3 độ thì cần suy xét tới việc dùng thế kiêm hướng quẻ thế.

Kiêm hướng quẻ thế còn gọi là khởi tính, phiên quái. Chính là thay thế sơn tỉnh hoặc hướng tính bằng sao khác. Và đưa sao đó nhập trung cung để sắp sếp phi tình, hình thành nên quẻ tượng khác với quẻ hạ. Ví dụ như, tọa hướng của ngôi nhà là sơn Tý hướng Ngọ, lại chếch về phía bên trái là phương Quý. Khi góc lệch vượt quá 3 độ thì gọi là sơn Tý hướng Ngọ kiêm  Quý Đinh. Khi lệnh về bên phải là hướng Nhâm quá 3 độ thì gọi là sơn Tý hướng Ngọ kiêm Nhâm Bính.

Khẩu quyết thẻ quẻ Kiêm hướng

Trọng điểm trong khởi tinh kiêm hướng

Trọng điểm trong khởi tinh kiêm hướng

 • Tý Quý tính Giáp Thân, Tham Lang nhất lộ hành.
 • Nhâm Mão Ất Mùi Khôn, ngũ vị vi Cự Môn.
 • Càn Hơi Thìn Tốn Tỵ,liên Tuất Vũ Khúc danh.
 • Dậu Tân Sửu Cấn Bính, thiên tinh thuyết Phá Quân.
 • Dần Ngọ Canh Đinh thượng, Hữu Bật tứ tinh lâm.

Bài khẩu quyết này còn gọi là  khẩu quyết phi tinh do Tưởng Đại Hồng truyền lại cho Khương Nghiêu. Cho chúng ta biết khi dùng thế kiêm hướng quẻ thẻ phải chọn sao gì để thay thế sơn tinh và hướng tinh. Cụ thể là, Tý Quý Giáp Thân dùng sao Tham Lang thay thế. Nhâm Mão Ất Mùi Khôn dùng sao Cự Môn thay thế. Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất dùng sao Vũ Khúc thay thế. Dậu Tân Sửu Cấn Bính dùng sao Phá Quân thay thế. Dần Ngọ Canh Đinh dùng sao Hữu Bật thay thế.

13 sơn cần thay thế

Trong 24 sơn, mỗi sơn đều có sao thay thế. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ sẽ thấy có một số sơn không cần thế. Như 2 sơn Tý Quý, vốn ứng với sao Tham Lang. Bởi vậy, không cần thay thế, có tổng cộng 11 sơn như vậy. Chính là Tý, Quý, Mùi, Khôn, Tuất, Càn, Hợi, Tân, Dậu, Ngọ, Đinh. 13 sơn còn lại cần thay thế cụ thể sau:

 • Giáp Tam Bích, Thân Nhị Hắc do Nhất Bạch Tham Lang thay thế.
 • Nhâm Nhất Bạch, Mão Tam Bích, Ất Tam Bích do Nhị Hắc Cự Môn thay thế.
 • Sửu Bát Bạch, Cấn Bát Bạch, Bích Cửu Tử do Thất Xích Phá Quân thay thế.
 • Dần Bát Bạch, Canh Thất Xích do Cửu Tử Hữu Bật thay thế

Như vậy, khi biết được những sơn nào do sao nào thay thế thì có thể tiến hành khởi tinh bàn kiêm hướng.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Sinh và khắc, tỷ hòa: Năm mối quan hệ cát hung của Sơn tinh và hướng tinh

Sinh và khắc, tỷ hòa: Năm mối quan hệ cát hung của Sơn tinh và hướng tinh

Trong Huyền không phi tinh bàn, có tổng cộng năm mối quan hệ giữa sơn tinh và hướng tinh. Chính là sinh nhập, sinh xuất, khắc nhập, khắc xuất và tỷ hòa. Dựa vào năm mối quan hệ này có thể tiến hành suy đoán cát hung.

Tham khảo khóa học xem phong thủy sơ cấp tại đây!

Sinh và khắc của tọa sơn

Sinh và khắc của tọa sơn

Sinh và khắc của tọa sơn

Tại vị trí tọa sơn, sơn tinh là góc chính, hướn tinh là góc phối. Dựa vào mối quan hệ Ngũ hành sinh khắc. Nếu sơn tinh được hướng tinh sinh. Khắc thì gọi là sơn tinh nhập, sơn khắc nhập, là cát. Ngược lại, nếu sơn tinh đi sinh, đi khắc hướng tinh thì gọi là sơn sinh xuất, sơn khác xuất, là hung. Như tổ hợp phi tinh tọa sơn 1-3, Nhất Bạch Thủy tinh là sơn tinh, Tam Bích Mộc tinh là hướng tinh. Nhất Bạch thuộc thủy, Tam Bích thuộc Mộc. Sơn tinh sinh hướng tinh, gọi là sơn sinh xuất, phán đoán là đúng.

Sinh và khắc của đầu hướng

Tại vị trí hướng, hướng tinh giữ vai trò chủ yếu, sơn tinh giữ vai trò phụ trợ. Dựa vào mối quan hệ Ngũ hành sinh khắc, nếu hướng tinh được sơn tinh sinh, khắc thì gọi là hướng sinh nhập, hướng khắc nhập, là cát. Ngược lại, nếu hướng tinh đi sinh, đi khắc sơn tinh thì gọi là hướng sinh xuất, hướng khắc xuất, là hung. Ví như tổ hợp phi tinh tại hướng là 2-4, Nhị Hắc thổ tinh là sơn tinh. Tứ Lục Môn tinh là hướng tinh. Nhị Hắc thuộc Thổ, Tứ Lục thuộc Mộc, Mộc khắc Thổ, hướng tinh khắc sơn tinh.  Bởi vậy, là hướng khắc xuất, phán đoán là hung.

Tỷ hòa là gì?

Nếu sơn tinh và hướng tinh có thuộc tính Ngũ hành giống nhau thì gọi là tỷ hòa. Như Càn Kim gặp Đoài Kim, Chấn Mộc gặp Tốn Mộc, Cấn Thổ gặp Khôn Thổ. Đây đều là quan hệ tỷ hòa. Nếu ở tọa sơn thì gọi là sơn tỷ hòa. Nếu ở phương hướng thì gọi là hướng tỷ hòa. Mối quan hệ tỷ hòa đều cát.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments

Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung

Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung (an sao) chiếm vai trò vô cùng quan trọng trong Phong thủy Huyền không. Tổng cộng gồm ba bước:

 • Chính là sắp xếp thiên bàn (còn gọi là sắp xếp vận bàn).
 • Sắp xếp sơn bàn.
 • Sắp xếp hướng bàn.

Sau khi sắp xếp xong thiên bàn, sơn bàn và hướng bàn thì có thể phán đoán cát hung dựa vào tổ hợp phi tinh.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Trình tự sắp xếp Cửu tinh trong Cửu cung

Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung

Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung

Khi phân bố Cửu cung thì cần bắt đầu từ trung cung. Sau đó, dựa vào phương vị Hậu thiên Bát quái để sắp xếp các sao tại phương vị tương ứng với Cửu cung. Chính là bắt đầu từ trung cung, rồi tới cung Càn, cung Đoài, cung Cấn, cung Ly, cung Khảm, cung Khôn, cung Chấn, cung Tốn, trung cung. Nếu Ngũ Hoàng nhập trung cung thì trình tự bố trí phi tinh (trình tự an sao) sẽ là 5-6-7-8-9-1-2-3-4. Chính là trình tự của địa bàn.

Bay thuận và bay ngược

Sự phân bố của phi tinh phân thành bay thuận (thuận phi) và bay ngược (ngược phi). Trình tự nhắc đến ở phần trên chính là bay thuận, còn ngược lại là bay ngược. Chẳng hạn như Ngũ hoàng nhập trung cung. Nếu là bay thuận sẽ từ trung cung tới cung Càn, cung Đoài, cung Cấn, cung Ly, cung Khảm, cung Khôn, cung Chấn, cung Tốn. Song nếu là bay ngược thì trình tự phi tinh bay tới mỗi cung sẽ có sự biến đổi. Lần lượt là 5-4-3-2-1-9-8-7-6. Quyết định Cửu tinh bay thuận hay bay ngược căn cứ vào tính chất âm dương của 24 sơn tương ứng, dương thuận âm nghịch.

Sắp xếp thiên bàn

Bước đầu tiên trong phân bố phi tinh chính là sắp xếp thiên bàn. Còn gọi là sắp xếp vận bàn. Tức là đưa nguyên vận của ngôi nhà nhập trung cung, rồi phi hành tuần tự vào vận 8 cung còn lại. Chẳng hạn như ngôi nhà được xây dựng trong vận 8. Vậy thì Bát bạch nhập trung, các sao còn lại phi hành theo thứ tự lần lượt là: Cửu Tử tới Càn, Nhất Bạch tới Đoài, Nhị Hắc tới Cấn, Tam Bích tới Ly, Tứ Lục tới Khảm, Ngũ Hoàng tới Khôn, Lục Bạch tới Chấn, Thất Xích tới Tốn.

 

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments

Ba tướng trong dương trạch : Tướng khí

Khi lựa chọn nhà ở, tốt nhất nên tiến hành xem xét ba tướng trong dương trạch của nhà ở là tướng khí, tướng cục và tướng hình. Như vậy, mới có thể tìm ra vị trí nhà ở mang lại ” thiên nhân hợp nhất, tài đinh đều vượng “.

Tướng khí : Thế đất và môi trường sống quanh con người

Tướng khí : Thế đất và môi trường sống quanh con người

Tướng khí : Thế đất và môi trường sống quanh con người

 

Khi lựa chọn vị trí xây nhà ở ,cần nghiên cứu long,huyệt, sa, thủy, yêu cầu môi trường xung quanh rộng lớn, bằng phẳng. Chẳng hạn như, xây nhà trong núi thì cần thế tới của sơn mạch hùng vĩ, rộng lớn, nhà phải được xây tại nơi đất bằng phẳng, ngay ngắn, nếu phía trước có thêm án sơn. Hai bên trái phải có Thanh Long, Bạch Hổ bảo vệ thì càng tốt.

Sống trong ngôi nhà như vậy sẽ có cảm giác ” khí dương tràn đầy “. Tóm lại, cần chọn hình đất ngay ngắn, sáng sủa, tĩnh lặng, bằng phẳng, xung quanh chứa đầy không khí tốt lành.

Tham khảo xem phong thủy nhà ở hoàn toàn miễn phí tại đây !

Dưới đây lại phân thành ba khu vực đô thị, nông thôn và vùng núi. Lần lượt nói rõ yêu cầu từng khu vực như sau:

Tướng khí: Tại đô thị

Yêu cầu tòa nhà trước sau phải trái quy hoạch chỉnh tề, hình thức và độ cao thấp của tòa nhà không có sự khác biệt đáng kể, người qua lại tấp nập, nhân khí hưng vượng.

Tướng khí : Tại nông thôn

Tướng khí : Tại nông thôn

Tướng khí : Tại nông thôn

 

Các hộ gia đình cán quây quần với nhau, tạo thành thôn xóm. Không nên tách biệt từng hộ . Và xung quanh thôn xóm nên có cây cối rậm rạp, cho thấy rõ sức sống căng tràn.

Tướng khí : Tại vùng núi

Yêu cầu có núi bao bọc, nước bao quanh, tập trung, sáng sủa. Sơn mạch không nên treo leo, thế nước không nên chảy xiết. Núi cao phía trước không nên hiểm trở tạo cho con người cảm giác bị trèn ép.

 

 

_

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Cơ sở của phi tinh: Tam nguyên Cửu vận, 24 sơn hướng

Cơ sở của phi tinh: Tam nguyên Cửu vận, 24 sơn hướng

Phi tinh là danh từ chuyên dụng trong Phong thủy Huyền không. Muốn hiểu về Phi tinh thì trước hết cần nắm vững các kiến thức có liên quan như Cửu tinh, tam nguyên cửu vận, 24 sơn hướng. Đó đều là nền tảng giúp chúng ta hiểu rõ về phi tinh.

Cửu tinh

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp giá rẻ tại đây!

Cửu tinh được suy ra từ Cửu cung trong Lạc Thư. Thực tế chính là bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu. Gồm có Nhất Bạch Tham Lang, Nhị Hắc Cự Môn, Tam Bích Lộc Tôn, Tứ Lục Văn Xương, Ngũ Hoàng Liêm Trinh, Lục Bạch Vũ Khắc, Thất Xích Phá Quân và hai sao ở cạnh sao Lục Bạch và Thất Xích là Bát Bạch Tả Phụ và Cửu Tử Hữu Bật. Chín ngôi sao này chuyển động không ngừng xung quanh sao Bắc Cực. Từ đó, gây ảnh hưởng tới vạn vật trong vũ trụ.

Tam nguyên Cửu Vận

Tam nguyên Cửu vận, 24 sơn hướng

Tam nguyên Cửu vận, 24 sơn hướng

Tam nguyên cửu vận là sự phân chia thời gian trong Phong thủy Huyền Không. Mỗi nguyên gồm 60 năm, phân thành tam nguyên thượng, trung, hạ. Tổng cộng 180 năm. Mỗi nguyên lại phân thành ba vận, 20 năm là một vận.

Thượng nguyên 60 năm  gồm 20 năm đầu là vận Nhất Bạch, 20 năm giữa là vận Nhị Hắc, 20 năm cuối là vận Tam Bích.

Trung nguyên 60 năm gồm 20 năm đầu là vận Tứ Lục, 20 năm giữa là vận Ngũ Hoàng, 20 năm cuối là vận Lục Bạch.

Hạ nguyên 60 năm gồm 20 năm đầu là vận Thất Xích, 20 năm giữa là vận Bát Bạch, 20 năm cuối là vận Cửu Tử.

24 Sơn

24 sơn là cách phân chia không gian trong Phong thủy Huyền không, 24 sơn được hình thành bởi 12 địa chi, 8 thiên can và 4 quẻ tứ duy trong Lạc thư tạo nên. Tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân,  Nhâm, Quý, Cấn, Tốn, Khôn, Càn

24 sơn phân thành Thiên nguyên, Địa nguyên và Nhân nguyên. Mỗi quẻ tương ứng với ba sơn, sơn ở giữa gọi là Thiên nguyên, sơn ở trước gọi là Địa nguyên. Sơn ở sau gọi là Nhân nguyên. Ví dụ quẻ Khảm tương ứng với Nhâm Tý Quý thì sơn Tý là Thiên nguyên, sơn Nhâm. Các trường hợp khác suy luận tương tự.

24 sơn phân thành âm dương. Thiên nguyên, Nhân nguyên trong bốn quẻ tứ chính (Khảm, Ly, Chấn, Đoài) và Địa nguyên trong bốn quẻ tứ ngung (Cấn, Khôn, Càn, Tốn) thuộc âm. Tức là Tý Ngọ Mão Dậu, Quý Đinh Ất Tân, Sửu Mùi Tuất Thìn thuộc âm. Địa nguyên của quẻ tứ chính và Thiên nguyên, Nhân nguyên của quẻ tứ ngung thuộc dương. Tức Nhâm Bính Giáp Canh, Cấn Khôn Càn Tốn, Dần Thân Tỵ Hợi thuộc dương.

24 sơn dựa vào tọa hướng khác nhau mà hình thành nên 24 sơn hướng khác nhau. Ví như Tý và Ngọ đối diện, nếu tọa Tý hướng Ngọ thì gọi là sơn Tý hướng Ngọ. Còn tọa Ngọ hướng Tý thì gọi là sơn Ngọ hướng Tý. Các trường hợp khác suy luận tương tự. Mỗi ngôi nhà đều có tọa hướng riêng. Và đều nằm trong 24 sơn hướng này.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy miễn nhà ở tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments

Sơn Càn hướng Tốn / Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Sơn Càn hướng Tốn – Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Sơn Càn hướng Tốn - Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Sơn Càn hướng Tốn – Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Phân tích trạch vận

Nhà sơn Càn hướng Tốn / sơn Hợi hướng Tỵ trong vận 8 là cách cục Vượng sơn vượng hướng. Nên sử dụng hình cục tọa mãn triều không. Tức là phương tọa có núi cao đẹp đẽ, hoặc có tòa nhà cao tầng, phương hướng có nước trong xanh, thanh tú, như hồ nước, con suối, hai dòng nước hội tụ, chủ đinh tài đều vượng. Cửa chính của nhà nếu mở ở cung Tốn thì chủ đinh tài đều vượng. Nếu mở ở hai cung Khôn và Chấn thì chủ vừa được tài lại gặp may mắn. Không nên mở cửa ở ba cung Khảm, Ly, Đoài. Nếu không sẽ gặp tai họa liên miên. Thêm đinh vào năm Tuất, Hợi, Thìn, Tỵ thì đại cát. Tiếp đến là năm Mùi, Thân, Mão còn các năm khác đều hung.

Cung Chấn

Nhị Hắc, Cửu Tử bay tới. Cửu Tử là sinh khí hướng tinh. Phương này hợp có nước trong xanh, lung linh, chủ được tài, lại còn vô cùng may mắn, bổng lộc sâu dày. Kỵ có núi cao, núi sụt lở. Nếu không xuất hiện trẻ ngỗ ngược, người trong nhà mắc bệnh về gan mật, tì vị, bệnh về mắt.

Cung Đoài

Là tổ hợp hai sao Ngũ Hoàng, Thất Xích. Thất Xích phạm phục ngâm. Bởi vậy, vị trí cung này vô cũng dữ, nên yên tĩnh, rộng rãi. Nếu phương này có núi dữ hoặc có núi mạnh chảy xiết tới thì chủ phá tài, gặp tai nạn bất ngờ, nghiện ngập, ung thư phổi, ung thư khoang miệng, nhân đinh suy thoái.

Cung Khảm

Là tổ hợp 2-4, chính là hội tụ của sao sát khí và tử khí. Bởi vậy, nơi này nên yên tĩnh, rộng rãi. Nếu có núi dữ nước hung, chủ người trong nhà dễ mắc bệnh về tử cung, tuyến vú, ung thư dạ dày. Nếu phương này có nước phản cung, nước đâm thẳng thì chủ gia nghiệp bại tài, người trong nhà dễ mắc bệnh về xương, thận, máu.

Cung Ly

Tam Bích, Ngũ Hoàng bay tới. Phương này nếu có núi đẹp thì có thể hóa giải được tai ách sơn tinh nhập tù trong vận 9. Nếu có nước thì chủ xuất hiện kẻ chộm cắp, người trong nhà dễ mắc bệnh về gan mật, tâm não, mắt.

Cung Khôn

Nhất Bạc, Tam Bích bay tới. Nhất Bạch là sinh khí hướng tinh, phương này hợp có nước trong xanh, phát sáng, chủ tài hưng vượng lâu dài. Phương này kỵ có núi cao hung dữ. Nếu có sẽ bất lợi cho mẹ chủ nhà, người trong nhà mắc bệnh về tai. Nếu phương này có núi hình sát thám đầu thì chủ trong nhà sinh ra kẻ chôm cắp.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Phân tích trạch vận

Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Nhà sơn Tuất hướng Thìn trong vận 8 là cách cục Thượng sơn hạ thủy. Nên sử dụng hình cục tọa không triều mãn. Tuy nhiên nhà này lại là toàn cục liên châu tam ban quái, nên có thể hóa giải hung do cách cục Thượng sơn hạ thủy mang lại, song vẫn cần hai phương sơn hướng hợp hình cục mới tốt. Phương sơn có nước thanh tú, phía sau có nước lại có núi . Phương hướng cũng có núi hợp cục, như vậy đinh tài mới có thể cùng vượng. Cửa chính của ngôi nhà nên mở ở cung Càn, chủ nhân đinh hưng vượng. Nếu mở ở cung Cấn, cung Đoài thì tài hưng vượng, nhân đinh cũng cát. Không nên mở ở các cung vị khác. Thêm đinh vào năm Tuất, Hợi, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ thì đại cát. Không nên thêm đinh vào năm Tý, Mão, Mùi, Thân.

Cung Ly

Nhị Hắc, Tứ Lục bay tới. Nhị Hắc là sao Bệnh Phù, Tứ Lục là sát tinh. Bởi vậy, phương này nên yên tĩnh. Nếu có núi cheo leo, hiểm trở, nước chảy xiết thẳng tới hoặc có góc tường của tòa nhà bên cạnh chĩa vào thì chủ xuất hiện phụ nữ hung tợn, gia nghiệp suy bại, người trong nhà dễ mắc bệnh về tử cung, tì vị, vú.

Cung Đoài

Hướng tinh Cửu Tử bay tới. Cửu Tử là sao sinh khí. Nếu phương này có nước thanh tú ở phía xa thì chủ phát tài trong vận 9. Nếu có núi hung ác thì chủ gia nghiệp suy bại, sinh ra kẻ ngu ngốc, gàn dở.

Cung Cấn

Tam Bích Nhất Bạch bay tới. Nhất Bạch là sao thượng nguyên thống lĩnh, là sao sinh khí xa. Bởi vậy, nếu nơi này có nước thanh tú, như ao hồ, sông suối hay nước ba nhánh thì chủ vượng tài. Nơi này kỵ có núi cao chèn ép, nếu có thì người trong nhà sẽ mắc bệnh về tai. Nếu phương này có núi có núi thám đầu sẽ sinh ra kẻ đạo tặc.

Cung Khảm

Tam Bích, Ngũ Hoàng bay tới. Đây là tổ hợp suy tinh. Bởi vậy, nơi này nên yên tĩnh, kỵ có hình sát. Nếu có núi cao hung dữ, nước bẩn, nước chảy xiết , chủ xuất hiện đạo tặc, côn đồ, phá bại gia nghiệp.

Cung Khôn

Tứ Lục bay tới, là tổ hợp sát tinh. Phương này nên yên tĩnh, rộng rãi. Nếu có núi dữ, nước hung, chủ nhà có người tự sát, bị giết, không có lợi cho mẹ chủ nhà.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments