Cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính

Căn cứ vào Ngũ âm, các họ được chia thành Ngũ tính (năm họ). Trạng thái cát hung của Ngũ tính trạch chủ yếu được căn cứ vào hướng và số lượng cửa chính. Nhưng việc lựa chọn địa thế địa hình cũng có ảnh hưởng rất lớn đến Ngũ tính. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính.

Cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính

Cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính

Ngũ tính trạch pháp

Quy định đầu tiên của Ngũ tính đối với việc chọn lựa môi trường bên ngoài là số trạch. Tức dựa trên cơ sở xác định được vị trí giới hạn bốn phương của ngõ. Dùng Lục giáp tức Giáp Tý, Giáp Ngọ, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Thân, Giáp Tuất. Là số khởi đầu cho nhà ở trong các ngõ. Vì nhà ở thường phân bố ở hai bên ngõ nên tạo thành “Bát thuật”.

Số trạch hoàn chỉnh còn cần phải kết hợp với một đồ hình. Khi xác định được tên của nhà ở theo cách thức trên. Sẽ có thể xác định Ngũ âm và Ngũ tính theo “Lục giáp nạp âm”.

Một tác dụng khác là dùng để phán đoán địa hình. Việc vận dụng Ngũ tính pháp để phán đoán địa hình đã thể hiện được phương pháp của Ngũ tính trạch thuật trong việc lựa chọn địa hình địa thế để đón cát tránh hung:

Theo hướng dẫn của sơ đồ Nguyệt lệnh, căn cứ vào địa hình từ cao xuống thấp để chia năm hướng: đông, nam, tây, bắc và trung thành năm loại. Lần lượt dùng Ngũ tính để đặt tên. Trở thành Ngũ tính địa. Khi chọn đất để cư trú, Cần phải xem xét mối quan hệ sinh khắc trong Ngũ hành của Ngũ tính nhân, Ngũ tính trạch, Ngũ tính địa. Nếu tương sinh là cát, tương khắc là hung.

Tham khảo thêm bài viết Quá trình phát triển của ngũ tính tướng trạch tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời