Cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính (2)

Căn cứ vào Ngũ âm, các họ được chia thành Ngũ tính (năm họ). Trạng thái cát hung của Ngũ tính trạch chủ yếu được căn cứ vào hướng và số lượng cửa chính. Nhưng việc lựa chọn địa thế địa hình cũng có ảnh hưởng rất lớn đến Ngũ tính. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính.

Cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính

Cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính

 

Việc lựa chọn môi trường tự nhiên bên ngoài nhà ở, đặc biệt là địa hình địa thế luôn là những nội dung rất quan trọng trong việc lựa chọn nơi ở. Có thể nói, sự tốt xấu của môi trường bên ngoài liên quan trực tiếp đến địa vị và số phận của con người.

Cách suy đoán địa hình

Muốn suy đoán địa hình, trước tiên phải xem xét phân loại và tên gọi của địa hình. Tức là chia các địa hình địa thế khác nhau thành năm loại địa hình. Mỗi loại địa hình lần lượt được đặt tên theo Ngũ tính. Sau đó xem xét những họ nào ở đó sẽ cát lợi.

Năm loại địa hình lần lượt là:

  • đất phía đông cao phía tây thấp là đất Giốc, tốt cho họ Chủy
  • đất phía nam cao phía bắc thấp là đất Chủy, tốt cho họ Cung
  • đất phía tây cao phía đông thấp là đất Thương, tốt cho họ Vũ
  • đất phía bắc cao phía nam thấp là đất Vũ, tốt cho họ Giốc
  • đất bốn phía cao ở giữa thấp là đất Cung, tốt cho họ Thương

Đồng thời cũng quy định sự hạn chế tối thiểu về diện tích đất ở. nếu chu vi nhà ở chưa đầy 120 bước thì không nên ở nơi này.

Tiếp theo là sự ảnh hưởng của Trạch thần đối với trạng thái cát hung của nhà ở. Nhà theo Ngũ tính tốt nhất là “tứ thần đầy đủ”. Tứ thần chính là thần cai quản phương vị:

  • trước Chu tước
  • sau Huyền vũ
  • trái Thanh long
  • phải Bạch hổ

Bốn vị thần này có ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái cát hung của nhà ở.

Tham khảo thêm bài viết Cách chọn đất làm nhà theo Ngũ tính tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời