Câu ca dao nói về Công Cha Nghĩa Mẹ dưới góc độ phong thủy

Là người Việt hẳn ai cũng phải biết câu ca dao nói về công cha nghĩa mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

 

Ý nghĩa của câu ca dao về công cha nghĩa mẹ

Câu ca dao đề cao giá trị của công cha nghĩa mẹ. Từ đó muốn khuyên nhủ mỗi người làm con phải biết hiếu đạo, thờ kính cha mẹ.

Chữ Thái chính là Lớn. Còn Sơn là Núi. Ví công cha như núi Thái Sơn là ý muốn đề cao công lao của người cha. Công lao của cha đối với chúng ta rất nhiều, cao như núi.

Nước trong nguồn là mạch nước chảy ra liên tục, vô tận. Nước cứ thể chảy từ thượng nguồn về hạ lưu. Chảy từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Đó cũng chính là nguồn nước nuôi sống mọi hoạt động của con người. Chính vì vậy, ví nước mẹ như “nước trong nguồn chảy ra” là muốn nói tình yêu thương của người mẹ dành cho con cái là nhiều vô tận. Là thứ nuôi dưỡng chúng ta, không thể thiếu được.

Câu ca dao Công Cha Nghĩa Mẹ dưới góc nhìn phong thủy

Câu ca dao Công Cha Nghĩa Mẹ dưới góc nhìn phong thủy

Câu ca dao công cha nghĩa mẹ dưới góc nhìn phong thủy

Người xưa sáng tạo ra câu ca dao này không phải vô tình. Thuở đó, các quan điểm về phong thủy trong chọn đất làm nhà rất phổ biến. Nên khi cần ví cái gì đó với công cha nghĩa mẹ, người ta nghĩ ngay đến hai thứ quan trọng nhất trong phong thủy: Sơn (núi) và Thủy (nước).

Phong thủy có câu:

Lưng tựa sơn mặt hướng thủy

Đó là câu hàm nghĩa một thế nhà đẹp. Lưng phải tựa vào vách núi, được núi che chở bảo vệ. Mặt nhìn ra dòng nước, là nơi tích tụ sinh khí tốt lành.

Mạch nước trong phong thủy cũng là nước từ thượng nguồn, nơi tích tụ sinh khí tốt lành. Nước đưa sinh khí chảy liên tục, tách thành nhiều mạch nhỏ, trước khi về đến huyệt đất (nơi đặt nhà). Sinh khí là thứ quan trọng nhất trong phong thủy. Nó quyết định mọi vấn đề họa phúc cát hung trong nhà ở. Có sinh khí tốt lành thì gia trạch mới vượng, sức khỏe mới tốt. Phải chăng “nghĩa mẹ” cũng tương tự như vậy?

Khí từ dòng nước (thủy) tích tụ ở minh đường trước khi vào nhà. Sẽ có một phần khí bị tán ra, thất thoát về sau nhà. Nhưng ở phía sau đã có núi bao bọc, giúp giữ sinh khí tốt lành ở lại, quay lại nhà. Nên phong thủy cũng có câu:

Sơn hoàn thủy bão tất hữu khí

Sơn hoàn thủy bão là chỉ núi bao bọc, nước vòng quanh. Như ôm ấp, che chở, bảo bọc cho căn nhà. Điều này há chẳng phải giống vòng tay của cha mẹ đang ôm ấp bảo vệ chúng ta hay sao?

Tham gia khóa học về phong thủy loan đầu giúp bạn có thể đánh giá được thế đất tốt xấu trong chọn nhà.

 

Facebook Comments

Posted by thuannguyenphuc@gmail.com

Trả lời