Bát tự vượng Quan, có chức có quyền

Xem tử vi luận đoán số mệnh, xem bát tự luận đoán cuộc đời. Cùng điểm qua các trường hợp bát tự vượng Quan, có số làm quan to, nhanh thăng tiến về đường chức vị. Trong phong thủy, bát tự vượng Quan không chỉ là Quan tinh trong bát tự phát vượng mà còn phải kết hợp nhiều yếu tố khác.

Bát tự vượng Quan, có chức có quyền

Bát tự vượng Quan, có chức có quyền

 

Bát tự có Thân, Quan cân bằng

Quan Sát trong bát tự đại biểu quyền uy, quyền lực và năng lực quản lý. Bát tự có Quan Sát càng vượng thì các biểu hiện trên càng mạnh. Muốn Quan Sát vượng thì nhất định phải gặp sinh, gặp thời, gặp địa,… Nhưng Quan Sát quá vượng cũng không được bởi chỉ có Thân cường thì mới gánh đỡ nổi.

Nếu Quan Sát vượng mà Thân nhược thì có cũng như không, có cũng không thể dùng. Bị Quan Sát khắc chế nên chính mình sẽ bị áp chế, đả kích, miễn cưỡng làm quan nhưng gặp nhiều tai họa, thị phi, làm bù nhìn. Vì thế, bát tự Quan vượng, người có số làm quan tức là người mà bát tự cân bằng được Thân và Quan.

Quan Tinh vượng, Tài Tinh vượng

Quyền lực cần có cơ sở để thúc đẩy, vươn cao vươn xa. Nên Quan Tinh không tách rời tài Tinh, tự nhiên quyền lực càng lớn. Tài Tinh có thể sinh vượng giúp Quan Tinh, nâng đỡ Quan Tinh. Quan Tinh mà không có Tài Tinh, như Quan Tinh không có căn nguyên, là cô quan. Khó có thể trở thành quan lớn, chức vị cũng rất gian nan, không vững chắc. Chủ yếu là thiếu cơ sở quần chúng, không có người ủng hộ, thực lực không đủ vững mạnh.

Bát tự có Quan vượng, Ấn vượng

Ấn trong bát tự đại biểu cho đồ vật thuộc về mình. Nếu muốn làm quan thì phải xem bát tự có Quan vượng đồng thời Ấn vượng hay không, tức là có quan thuộc về quan hay không. Bát tự tuy có Quan Tinh nhưng không có Ấn thì khó có thể làm quan. Cho dù làm quan cũng là hữu danh vô thực, không có thực quyền. Đồng thời không thể làm quan lớn, hoặc làm quan nhưng ở chốn quan trường không có chỗ dựa, khó phát triển.

 

Tham khảo thêm bài viết Vận dụng phong thủy hỗ trợ cho nghiệp học tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời