Bát tự Tài vượng có phải là số mệnh phát tài?

Trong phong thủy, bát tự có Tài vượng có đồng nghĩa với việc tiền tài dồi dào, phúc lộc đầy đủ hay không? Hãy cùng tìm hiểu về trường hợp tử vi này nhé.

Bát tự Tài vượng có phải là số mệnh phát tài?

Bát tự Tài vượng có phải là số mệnh phát tài?

 

1. Tài tinh và tài khố có mối liên hệ với nhau. Nhưng Tài tinh không phải tài khố nên bát tự Tài vượng chưa chắc là tài lộc đã tốt. Hơn nữa, xem bát tự còn phải căn cứ vào thuộc tính ngũ hành. Nếu như:

  • Mộc là Tài tinh thì Mùi Thổ là tài khố
  • Kim là tài tinh thì Sửu Thổ là tài khố
  • Thủy là Tài tinh thì Thìn Thổ là tài khố
  • Hỏa là tài tinh thì Tuất Thổ là tài khố
  • Thổ là Tài tinh thì Tuất Thổ là tài khố

2. Mệnh chủ có phát tài hay không được quyết định bởi mệnh cục có Tài tinh đắc dụng hay không. Tài tinh đắc dụng hay không phải xem quan hệ giữa Tài tinh và tài khố là thuận hay nghịch, là sinh hay khắc.

Kim là Tài, Tài tinh là Kim đắc dụng, Sửu Thổ là tài khố, Thổ sinh Kim, Tài khố sinh dụng thần Tài tinh. Nên lá số tử vi có tài lộc dồi dào.

Mộc là Tài, Tài tinh Mộc đắc dụng, Mùi Thổ là tài khố, Mộc khắc Thổ, Thổ háo Mộc. Nên tài khố tổn thương dụng thần tài tinh, số mệnh bất lợi đường tiền tài.

Thủy là Tài, Tài tinh Thủy đắc dụng, Thìn Thổ là tài khố, Thổ khắc Thủy, tài khố khắc dụng thần Tài tinh. Nên không có lợi cho tài lộc.

Hỏa là Tài, Tài tinh là Hỏa đắc dụng, Tuất Thổ là tài khố, trong Thổ có Hỏa, trong Hỏa có Thổ, tài khố hóa tiết dụng thần Tài tinh. Nên không có lợi về tài lộc.

Thổ là Tài, Tài tinh là Thổ đắc dụng, Tuất Thổ là tài khố, Thổ vượng thì tài khố giúp đỡ Tài tinh, dụng thần được trợ giúp. Nên có lợi cho tài vận của bản mệnh.

Tham khảo thêm bài viết Các cách xác định tài vị để chiêu lộc cho gia đình tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời