Ba tướng trong Dương trạch: Tướng hình (2)

Khi lựa chọn nhà ở, theo phong thủy học, tốt nhất nên tiến hành xem xét ba tướng của nhà ở. Là tướng khí, tướng cục và tướng hình. Như vậy mới có thể vị trí nhà ở mang lại “thiên nhân hợp nhất, tài đinh đều vượng”. Dưới đây là yêu cầu của một trong ba tướng trong Dương trạch: Tướng hình.

Ba tướng trong Dương trạch: Tướng hình

Ba tướng trong Dương trạch: Tướng hình

Tướng hình: Cát hung của hình thế và phương vị nhà ở

Tọa hướng trước sau của ngôi nhà nên thống nhất. Nếu phân kim thì cần kiếm trái, kiêm phải như nhau. Nếu khác nhau thì khí thu được từ mặt trước sau của ngôi nhà sẽ tạp mà không thuần. Ảnh hưởng tới trạch vận.

Xà nhà không được nghiêng lệch sang hai bên mà nên tạo hình dáng đan chéo nhau.

Không nên dựng một mái che dài ở bên hông nhà chính. Phía cuối mái che này lại xây thêm một căn phòng nhỏ sẽ tạo nên hình dáng như chân đá.

Không nên xây thêm một phòng nhỏ bên ngoài nhà chính. Như vậy sẽ lẻ loi, trơ trọi.

Không nên xây:

  • nhà chái ở hai bên trước sau nhà chính
  • hai bên trước sau đều có nhà chái
  • phía sau nhà chính nhỏ hẹp, sắc nhọn; bên cạnh nghiêng lệch
  • nhà sâu hun hút, bên cạnh có một mái thẳng
  • nhà chái phía sau cao hơn nhà chính

Tất cả các trường hợp ở trên đều là tướng nhà hung dữ, cần hết sức tránh.

Nếu bên ngoài nhà chính lại xây thêm một ngôi nhà phụ thì cần có hình thế chặt chẽ, cao thấp đều nhau, chính phụ rõ ràng. Không được rối loạn, hỗn tạp, tạo cảm giác chèn ép nhà chính.

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Phương cát hung cao tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời