Ba tướng trong Dương trạch: Tướng cục

Khi lựa chọn nhà ở, theo phong thủy học, tốt nhất nên tiến hành xem xét ba tướng của nhà ở. Là tướng khí, tướng cục và tướng hình. Như vậy mới có thể vị trí nhà ở mang lại “thiên nhân hợp nhất, tài đinh đều vượng”. Dưới đây là yêu cầu của một trong ba tướng trong Dương trạch: Tướng cục.

Ba tướng trong Dương trạch: Tướng cục

Ba tướng trong Dương trạch: Tướng cục

Tướng cục: Cách cục nhà ở và nước

Tướng cục chủ yếu nói tới yếu tố nước xung quanh nhà ở. Do vậy mà có phương pháp lập cục dựa thủy: Nếu xung quanh nhà có nước chảy, hơn nữa dòng nước chảy cách nhà trong phạm vi 20 bước thì cần coi trọng vai trò của “cục”.

  • nước ở phía nam ngôi nhà, là Khảm cục
  • nước ở phía bắc ngôi nhà, là Ly cục
  • nước ở phía đông ngôi nhà, là Đoài cục
  • nước ở phía tây ngôi nhà, là Chấn cục
  • nước ở phía đông nam ngôi nhà, là Càn cục
  • nước ở phía tây nam ngôi nhà, là Cấn cục
  • nước ở phía tây bắc ngôi nhà, là Tốn cục
  • nước ở phía đông bắc ngôi nhà, là Khôn cục
  • bốn phía đều có nước, khoảng cách đều nhau, là Trung cung cục

Nếu hai phía đều có nước, nước lại từ đông chảy qua nam, từ tây hướng sang bắc, nước cách phía nam gần hơn, là Khảm cục. Nước cách phía tây gần hơn phía nam, là Chấn cục. Nếu nước ở phía tây nam, cách phía nam và tây đều nhan, là Cấn cục. Nếu phía trước sau nhà đều có nước, là kiêm cục, như hai phương Khảm, Ly đều có nước, gọi là kiêm cục.

Xây nhà trong Dương trạch, dù là nước hướng về, nước chảy đi, nước nghiêng lệch sang trái phải thì đều coi dòng nước chuyên nhất và cục chân khí thuần là tốt. Nếu nước tại phương Khảm Ly Chân Đoài thì xây nhà tại tứ chính Khảm Ly Chân Đoài. Nếu nước tại phương Càn Khôn Cấn Tốn thì xây nhà tại tứ duy Càn Khôn Cấn Tốn.

Đây đều là phương pháp lập cục dựa vào nước khi xây nhà tại vùng đồng bằng. Nếu tại vùng núi, cần xác định dựa vào vị trí hạ mạch của đỉnh núi. Còn ở thành thị, cần xác định dựa vào đường phố.

Tham khảo thêm bài viết Ba tướng trong Dương trạch: Tướng hình tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời