Ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận

Cổng cửa là cửa xuất nạp khí của ngôi nhà. Sự nạp khí và xuất sát của ngôi nhà đều dựa vào cổng cửa. Bởi vậy, môn hộ là vị trí quan trọng đầu tiên của ngôi nhà. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận trong phong thủy học.

Ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận

Ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận

 

Phía trước là môn, thuộc dương. Phía sau là hộ, thuộc âm. Mang hàm nghĩa “thiên môn”, “địa hộ”.

Môn là cửa 2 cánh, hộ là cửa 1 cánh. Lấy ý nghĩa “âm dương giao tế”.

Môn thường mở, hộ thường đóng. Lấy ý nghĩa “dương mở âm khép”.

Môn hộ trước sau phải tương xứng. Cửa sau không được cao to hơn cửa trước. Lấy ý nghĩa “thiên tôn địa ti”.

Trong 1 ngôi nhà không được có quá nhiều cửa ra vào. Cửa không được cao hơn tường, không mở ở vị trí tùy tiện. Khiến trạch khí phân tán mà không tụ.

Cửa nhà kỵ gặp các trường hợp sau: Trước cửa có cột trụ, cột trụ kẹp giữa 2 cửa. 3 cửa tạo thành hình chữ Phẩm (品). Mở cửa ở 2 bên. Nhà to cửa nhỏ, nhà nhỏ cửa to. Nếu trước cửa có nhà đối diện với cửa, hay có đường đi, dòng nước, rãnh, tường, ao, đê chĩa thẳng vào cửa; hay có cây to, đá to, chùa miếu, bia mộ. Bất luận cửa ở trước sau ngôi nhà đều kiêng kỵ.

Nếu cửa quá cao to, chủ gia đình sinh nhiều con gái. Nếu cánh cửa bên trái to, chủ chủ nhà cưới vợ khác. Nếu cánh cửa bên phải to, chủ trong nhà có người cô quả. Trước cửa có tường chĩa thẳng vào, chủ trong nhà có người đánh chết người hoặc bị người đánh chết.

Tham khảo thêm bài viết Ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời