Ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận (2)

Cổng cửa là cửa xuất nạp khí của ngôi nhà. Sự nạp khí và xuất sát của ngôi nhà đều dựa vào cổng cửa. Bởi vậy, môn hộ là vị trí quan trọng đầu tiên của ngôi nhà. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận trong phong thủy học.

Ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận

Ảnh hưởng của cổng cửa tới cát hung của trạch vận

 

Cửa chính nên mở ở phương sinh, vượng của phi tinh hướng bàn Huyền không. Tránh mở ở phương thoái, suy, tử, sát. Trong cách cục “vượng sơn vượng hướng” và “song tinh hội hướng”, cửa chính nên mở ở chính giữa mặt trước của ngôi nhà. Trong cách cục “thượng sơn hạ thủy” và “song tinh hội tọa” và các cách cục có sinh khí, vượng khí ở phía sau, có thể bịt kín cửa trước, mở cửa sau. Song do có quá nhiều trường phái dương trạch khác nhau, mỗi trường phái lại có lý luận riêng. Nên có tình trạng mở cửa ở mé bên ngôi nhà.

Trong trường hợp hướng không đương lệnh hoặc vượng vận đã qua, dương trạch hiện đang trong thời kỳ suy vận. Phương pháp sửa đổi là không đi cửa chính đằng trước. Mà mở cửa bên cạnh hoặc cửa sau tại nơi sinh khí, vượng khí. Nếu hướng cửa của ngôi nhà nằm ở số độ “xuất quái”, “sai thác” mới bất đắc dĩ mở cửa hơi lệch một chút. Để tránh tình trạng “xuất quái”, “sai thác”.

Khi xem môn hộ có 1 câu khẩu quyết quan trọng. Là: “Quan sát nhị phương vô chướng ngại, quang minh chính đại vượng môn đình”. Có nghĩa là cửa chính đằng trước và cửa ở phương sát của phi tinh Bát trạch không được có hình dạng hung dữ. Như cao nhọn, chèn ép, đâm thẳng, trực xung. Bản thân cửa cần có hình dáng ngay ngắn, kích cỡ. Và độ cao thấp phải tương xứng với nhà ở. Không gian trước cửa phải bằng phẳng, rộng rãi. Nhà như vậy mới có thể hưng vượng.

Tham khảo thêm bài viết Cổng cửa và phong thủy nhà ở (Phần 1) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời