Âm Dương: Hai mặt đối lập của sự vật

Học thuyết âm dương ngũ hành là lý luận duy vật và tư tưởng biện chứng đơn giản của Trung Quốc cổ đại. Nó cho rằng thế giới vật chất được hình thành, phát triển, thay đổi dưới sự tác động cả 2 khí âm dương. Năm vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là nguyên tố cơ bản để cấu thành thế giới. Chúng cùng chế ước lẫn nhau và luôn ở trong trạng thái thay đổi, vận động không ngừng. Huyền không học trong phong thủy học đã được phát triển trên cơ sở của học thuyết âm dương ngũ hành. Vậy hãy cùng tìm hiểu về âm dương: hai mặt đối lập của sự vật này nhé.

Âm Dương: Hai mặt đối lập của sự vật

Âm Dương: Hai mặt đối lập của sự vật

 

Học thuyết âm dương là vũ trụ quan và phương pháp luận của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nó cho rằng thế giới vật chất được hình thành, phát triển, thay đổi dưới sự tác động cả 2 khí âm dương. Hào âm (–) và hào dương (-) trong Bát quái của Kinh dịch chính là đã coi 2 khí âm dương là trung tâm. Thông qua những sự vật thay đổi vô cùng phức tạp để khái quát thành tám hình thái vật chất cơ bản. Được đặt tên là:

  • Thiên (trời)
  • Địa (đất)
  • Thủy (nước)
  • Hỏa (lửa)
  • Lôi (sấm)
  • Phong (gió)
  • Sơn (núi)
  • Trạch (đầm)

Bát quái và 64 quẻ đều do hào âm và hào dương cấu thành. Nó thể hiện sự nương tựa và chế ước lẫn nhau của 2 khí âm dương trong từng quẻ. Cho dù là quẻ Càn thuần dương cũng có quẻ Khôn thuần âm để phối hợp cùng.

“Dịch truyện” coi âm dương là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho tất cả mọi sự vật trong vũ trụ vận động và thay đổi. Còn “Hệ từ truyện” khái quát theo góc độ triết học là “nhất âm nhất dương chi vị đạo”. Có nghĩa là: một âm một dương gọi là Đạo. Cho rằng âm dương là nội hàm cơ bản của Đạo. Tư tưởng của Dịch truyện chính là bước nhảy vọt trọng đại trong lịch sử tư tưởng triết học của Trung Quốc.

Tham khảo thêm bài viết Âm Dương: Hai mặt đối lập của sự vật (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời