Âm Dương: Hai mặt đối lập của sự vật (2)

Học thuyết âm dương ngũ hành là lý luận duy vật và tư tưởng biện chứng đơn giản của Trung Quốc cổ đại. Nó cho rằng thế giới vật chất được hình thành, phát triển, thay đổi dưới sự tác động của 2 khí âm dương. Năm vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là nguyên tố cơ bản để cấu thành thế giới. Chúng cùng chế ước lẫn nhau và luôn ở trong trạng thái thay đổi, vận động không ngừng. Huyền không học trong phong thủy học đã được phát triển trên cơ sở của học thuyết âm dương ngũ hành. Vậy hãy cùng tìm hiểu về âm dương: hai mặt đối lập của sự vật này nhé.

Âm Dương: Hai mặt đối lập của sự vật

Âm Dương: Hai mặt đối lập của sự vật

 

Âm dương trong Kinh dịch mang ý nghĩa phổ biến. Thiên (trời), Nhật (mặt trời), Sơn (núi) là dương. Địa (đất), Nguyệt (mặt trăng), Thủy (nước) là âm. Trong thế giới động vật, đực là dương, cái là âm. Đạo trời có âm dương, đạo đất có cương nhu, đạo nhân có nhân nghĩa. Trong xã hội loài người, vua, quân tử là dương; tôi, tiểu nhân là âm. Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ đều do 2 khí âm dương đối lập cấu thành.

Âm dương vừa có thể biểu thị sự vật ở trạng thái đối lập, lại có thể dùng để phân tích hai mặt đối lập cùng tồn tại bên trong một sự vật. Những thứ có tính vận động mạnh, hướng ngoại, hướng lên, ấm nóng, sáng sủa đều thuộc dương. Còn những thứ ở trạng thái tĩnh tại, hướng vào, hướng xuống, lạnh lẽo, tối tăm đều thuộc âm.

Thế giới là một chỉnh thể mang tính vật chất. Bất kì sự vật nào trong giới tự nhiên cũng đều bao hàm hai mặt âm dương đối lập. Mà hai mặt đối lập này lại thống nhất với nhau. Sự vận động thống nhất và đối lập của 2 khí âm dương là nguyên nhân cơ bản khiến cho mọi sự vật trong giới tự nhiên hình thành, phát triển, thay đổi và diệt vong. Quy luật vận động mâu thuẫn đối lập mà thống nhất của 2 khí âm dương là quy luật vốn có khiến cho mọi sự vật trong giới tự nhiên vận động và thay đổi. Bản thân thế giới chính là kết quả của quá trình vận động thống nhất mà đối lập này.

Tham khảo thêm bài viết Ngũ hành: Phép biện chứng đơn giản tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời