24 sơn kết hợp với Cửu tinh: Trọng điểm trong khởi tinh kiêm hướng

 

Kiêm hướng quẻ thế

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Khi định hướng cho ngôi nhà, không nhất thiết đều phải là chính hướng. Thường có thể lệch về bên trái hoặc bên phải một chút. Khi góc lệnh vượt hơn 3 độ thì cần suy xét tới việc dùng thế kiêm hướng quẻ thế.

Kiêm hướng quẻ thế còn gọi là khởi tính, phiên quái. Chính là thay thế sơn tỉnh hoặc hướng tính bằng sao khác. Và đưa sao đó nhập trung cung để sắp sếp phi tình, hình thành nên quẻ tượng khác với quẻ hạ. Ví dụ như, tọa hướng của ngôi nhà là sơn Tý hướng Ngọ, lại chếch về phía bên trái là phương Quý. Khi góc lệch vượt quá 3 độ thì gọi là sơn Tý hướng Ngọ kiêm  Quý Đinh. Khi lệnh về bên phải là hướng Nhâm quá 3 độ thì gọi là sơn Tý hướng Ngọ kiêm Nhâm Bính.

Khẩu quyết thẻ quẻ Kiêm hướng

Trọng điểm trong khởi tinh kiêm hướng

Trọng điểm trong khởi tinh kiêm hướng

  • Tý Quý tính Giáp Thân, Tham Lang nhất lộ hành.
  • Nhâm Mão Ất Mùi Khôn, ngũ vị vi Cự Môn.
  • Càn Hơi Thìn Tốn Tỵ,liên Tuất Vũ Khúc danh.
  • Dậu Tân Sửu Cấn Bính, thiên tinh thuyết Phá Quân.
  • Dần Ngọ Canh Đinh thượng, Hữu Bật tứ tinh lâm.

Bài khẩu quyết này còn gọi là  khẩu quyết phi tinh do Tưởng Đại Hồng truyền lại cho Khương Nghiêu. Cho chúng ta biết khi dùng thế kiêm hướng quẻ thẻ phải chọn sao gì để thay thế sơn tinh và hướng tinh. Cụ thể là, Tý Quý Giáp Thân dùng sao Tham Lang thay thế. Nhâm Mão Ất Mùi Khôn dùng sao Cự Môn thay thế. Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất dùng sao Vũ Khúc thay thế. Dậu Tân Sửu Cấn Bính dùng sao Phá Quân thay thế. Dần Ngọ Canh Đinh dùng sao Hữu Bật thay thế.

13 sơn cần thay thế

Trong 24 sơn, mỗi sơn đều có sao thay thế. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ sẽ thấy có một số sơn không cần thế. Như 2 sơn Tý Quý, vốn ứng với sao Tham Lang. Bởi vậy, không cần thay thế, có tổng cộng 11 sơn như vậy. Chính là Tý, Quý, Mùi, Khôn, Tuất, Càn, Hợi, Tân, Dậu, Ngọ, Đinh. 13 sơn còn lại cần thay thế cụ thể sau:

  • Giáp Tam Bích, Thân Nhị Hắc do Nhất Bạch Tham Lang thay thế.
  • Nhâm Nhất Bạch, Mão Tam Bích, Ất Tam Bích do Nhị Hắc Cự Môn thay thế.
  • Sửu Bát Bạch, Cấn Bát Bạch, Bích Cửu Tử do Thất Xích Phá Quân thay thế.
  • Dần Bát Bạch, Canh Thất Xích do Cửu Tử Hữu Bật thay thế

Như vậy, khi biết được những sơn nào do sao nào thay thế thì có thể tiến hành khởi tinh bàn kiêm hướng.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời